Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 (Regulation/Policy) on Passanger, Baggage, and Cargo Transport [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2020.
2 Analiza savjetovanja s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza tereta [e-dokument] / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. - Zagreb : Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 2021.
3 Brojenje prometa na E-cestama [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 9). ISBN 953-96284-9-0.
4 Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima (CMNI) - (Zakon o potvrđivanju Budimpeštanske konvencije o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima (CMNI), NN-MU 010/2004).
5 Catalogue of authorized international forwarding companies in the Istrian county [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy, Pula County Chamber. - Pula : Croatian Chamber of Economy, Pula County Chamber, 2009.
6 Cestovni prijevoz [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 3). ISBN 953-96284-3-1.
7 Cestovni prijevoz robe : 2001. - 2005. [tisak] = Road transport of goods / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2006. ISBN 953-6667-91-6.
8 Cestovni prijevoz robe u ... [tisak] = Road transport of goods in ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2003- . - (Statistička izvješća). ISSN 1334-8930.
9 Cestovni prijevoz robe u 2002. [tisak] = Road transport of goods in 2002 / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2003. ISBN 953-6667-49-5.
10 Dodatni protokol za promicanje kombiniranog prometa uz Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom, NN-MU 007/1999).
11 Europska konvencija o carinskom postupku s paletama koje se koriste u međunarodnom prijevozu - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
12 Hrvatsko gospodarstvo sredinom 2012. godine [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2012.
13 Intermodalni transport u ... [e-dokument] = Intermodal Transport, ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016- . - (Statistička izvješća).
14 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : promet u morskim lukama za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016- .
15 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016-.
16 Izvješće o stanju sigurnosti u željezničkom prometu za 2010. godinu u HŽ Cargu d.o.o. [e-dokument] / HŽ Cargo. - Zagreb : HŽ Cargo, 2011.
17 Izvješće o stanju sigurnosti u željezničkom prometu za period I-XII 2012. godine u HŽ Cargo d.o.o. [e-dokument] / HŽ Cargo. - Zagreb : HŽ Cargo, 2013.
18 Izvješće o stanju sigurnosti u željezničkom prometu za period I-XII 2013. godine u HŽ Cargo d.o.o. [e-dokument] / HŽ Cargo. - Zagreb : HŽ Cargo, 2014.
19 Katalog ovlaštenih međunarodnih otpremnika Istarske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula. - Pula : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, 2009.
20 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/054] Pedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-02] : prilozi za raspravu).
22 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
23 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
24 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
25 Konvencija 27 : Konvencija o označavanju težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima - (NN-MU 011/2002).
26 Konvencija br. 27 o naznačivanju težine na velikim koletima koja se prenose brodom - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
27 Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
28 Konvencija o ugovoru u međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (CVR) od 1. ožujka 1973 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
29 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo", NN-MU 010/2006).
30 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu "Marco Polo II" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu "Marco Polo II" , NN-MU 001/2009).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655