Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 (Regulation/Policy) on Passanger, Baggage, and Cargo Transport [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2020.
2 Atenska konvencija iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove prtljage morem - (Zakon o potvrđivanju Atenske konvencije iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, s protokolima iz 1976. i 1990. godine, NN-MU 002/1997). NE VAŽI!.
3 Brojenje prometa na E-cestama [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 9). ISBN 953-96284-9-0.
4 Cestovni prijevoz [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 3). ISBN 953-96284-3-1.
5 Cestovni prijevoz robe : 2001. - 2005. [tisak] = Road transport of goods / priredili Danica Pikec... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2006. ISBN 953-6667-91-6.
6 Informacija o aktivnostima za uspostavu županijske i međužupanijskih linija u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
7 Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
8 Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
9 Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013.
10 Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.
11 Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2017.
12 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : promet u morskim lukama za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016- .
13 Izvješće o provedbi Uredbe br. 1177/2010 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 od ... - ... godine [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2015- .
14 Jadrolinija : brodovi i sudbine : 1947 -2007 [tisak] / glavni urednik i autor teksta Marijan Žuvić. - Rijeka : Jadrolinija, 2007.
15 Komunalni vjesnik : glasilo Fonda Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo [tisak] / Grad Zagreb. - Zagreb : Pučko otvoreno učilište, 1985-2005 . ISSN 1331-6303. NE IZLAZI VIŠE!.
16 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/054] Pedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-02] : prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog Zakona o žičarama za prijevoz osoba [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
22 Konačni prijedlog zakona o žičarama za prijevoz osoba [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
23 Konvencija o ugovoru u međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (CVR) od 1. ožujka 1973 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
24 Međunarodni tokovi putnika u cestovnom prometu autobusima u ... [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1996- . - (Statistička izvješća). ISSN 1331-3533.
25 Number of passengers between 2001 and 30.9.2014. [e-dokument] / Zračna luka Zadar. - Zadar : Zračna luka Zadar, 2014.
26 Number of passengers between 2001 and 31.10.2014. [e-dokument] / Zračna luka Zadar. - Zadar : Zračna luka Zadar, 2014.
27 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju lučkog područja županijske javne luke Ilok otvorene za javni promet putnika [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/220] Dvjesto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-09] prilozi za raspravu).
28 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju lučkog područja županijske javne luke Vukovar otvorene za javni promet putnika [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/220] Dvjesto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-09] prilozi za raspravu).
29 Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2019./2020. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019.
30 Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2019./2020. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655