Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Drske krađe ; Ulične prijevare ; Prijevare na kućnom pragu [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2015].
2 Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti Sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, 2017- .
3 Money laundering typologies (cases from national and international practice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
4 Politika zaštite od prijevara i korupcije [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
5 Pravila za postupanje u slučajevima neovlaštene potrošnje i proizvodnje električne energije [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2018.
6 Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata za zlouporabe studentske iskaznice [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2015.
7 Presude Suda Europske unije iz područja PDV-a : sprječavanje utaja i prijevara [tisak] / pripremili Ana Zakarija, Ante Čilić, Radoslav Raspudić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
8 Prijevare povezane sa socijalnim inženjeringom : zaštitite se [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2021]. - (Financijska pismenost).
9 Sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, NN-MU 005/2017).
10 Strategija zaštite od prijevara i korupcije [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
11 Strategija zaštite od prijevara i korupcije [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2014.
12 Tipologije pranja novca (primjeri iz tuzemne i inozemne prakse) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca (Financijsko-obavještajna jedinica). - Zagreb : Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655