Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Aneks o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 006/2001). NE VAŽI!.
2 Europsko pravo za graničnu policiju [tisak] = Europarecht für die Grenzpolizei / Volker Westphal, Edgar Stoppa ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2005. ISBN 953-161-183-1.
3 Izvješće Povjerenstva za azil Republike Hrvatske za 2009. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za azil. - Zagreb : Povjerenstvo za azil, 2009.
4 Izvješće Povjerenstva za azil Republike Hrvatske za 2010. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za azil. - Zagreb : Povjerenstvo za azil, 2010.
5 Konačni prijedlog zakona o azilu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/232] Dvjesto trideset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-16] prilozi za raspravu).
6 Konačni prijedlog zakona o azilu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog zakona o strancima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
8 Prijedlog zakona o azilu / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj). - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/25] Dvadeset peta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-09-18 / 2002-10-17] : prilozi za raspravu).
9 Prijedlog zakona o azilu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
10 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
11 Prijedlog zakona o strancima [e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
12 Prijedlog zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/235] Dvjesto trideset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-31] prilozi za raspravu).
13 Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima - (Odluka o objavi Protokola između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima, NN-MU 013/2003).
14 Protokol o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit - (Odluka o objavi Protokola o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, NN-MU 013/2003). NE VAŽI!.
15 Protokol za provedbu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država i Protokola za provedbu Ugovora, NN-MU 013/1995). NE VAŽI!.
16 Provedbeni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine - (Zakon o potvrđivanju Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine, NN-MU 005/2018).
17 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, NN-MU 011/2011).
18 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 006/2001). NE VAŽI!.
19 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, NN-MU 001/2009).
20 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, NN-MU 005/2006).
21 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, NN-MU 001/2010).
22 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, NN-MU 007/2012).
23 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, NN-MU 005/2009).
24 Stranci [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2016].
25 Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora izmedu Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 021/1997).
26 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, NN-MU 010/2003). NE VAŽI!.
27 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske o preprati državljana trećih zemalja, NN-MU 006/1997).
28 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 013/1995).
29 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 012/1999).
30 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit, NN-MU 005/2005).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655