Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije ; Ekonomski institut. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2016.
2 Estimate of revenues from the value added tax in the Republic of Croatia [e-dokument] / Danijela Kuliš i Žarko Miljenović. - Zagreb : Institute of Public Finance, 1997. - (Occasional paper ; no. 02).
3 Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, za prvo polugodište 2005. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] Šesnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
4 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje ... [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2019-.
5 Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u ... godini [e-dokument] / Općina Drnje, Općinski načelnik. - Drnje : Općina Drnje, 2016- .
6 Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za ... godinu [e-dokument] / Općina Andrijaševci, Općinski načelnik. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, 2015- .
7 Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za ... godinu [e-dokument] / Općina Hrvatska Dubica, Općinska načelnica. - Hrvatska Dubica : Općina Hrvatska Dubica, 2018-.
8 Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2017- .
9 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u Gradu Zagrebu [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar, 2013.
10 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Koprivničko-križevačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica. - Koprivnica : Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica, 2013.
11 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin, 2013.
12 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Ličko-senjske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar. - Zadar : Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar, 2013.
13 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Međimurske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica. - Koprivnica : Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica, 2013.
14 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Osječko-baranjske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek. - Osijek : Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek, 2013.
15 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Požeško-slavonske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, 2013.
16 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka, 2013.
17 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Sisak : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2013.
18 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2013.
19 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Šibensko-kninske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2013.
20 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Varaždinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin, 2013.
21 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar, 2013.
22 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek. - Osijek : Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek, 2013.
23 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Zadarske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar. - Zadar : Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar, 2013.
24 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Zagrebačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Sisak : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2013.
25 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2013.
26 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, 2013.
27 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Dubrovačko-neretvanske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik, 2013.
28 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Istarske županije - Regione Istriana [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka, 2013.
29 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Karlovačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Sisak : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2013.
30 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655