Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 2005 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2005.
2 2006 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2006.
3 2007 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2007.
4 2008 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2009.
5 Croatian accession to the European Union : facing the challenges of negotiations : third volume [tisak] / editor Katarina Ott. - Zagreb : Institute of Public Finance : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. ISBN 953-6047-58-6.
6 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice "Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007.-2013.) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
8 Mjesečno izvješće o provedbi plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za veljaču 2004. godine [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/009] Deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-03-11] : prilozi za raspravu).
9 Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2003. godina [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/021] Dvadeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2002-12-12] : prilozi za raspravu).
10 Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji - 2008. godina : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/04] Četvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-07] prilozi za raspravu).
11 Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji - 2009. godina [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/62] Šezdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-29] prilozi za raspravu).
12 National Programme for the Integration of the Republic of Croatia into the European Union - 2006 [tisak] / Ministry of Foreign Affairs and European Integration. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 2006. ISBN 953-7010-57-0.
13 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za planiranje i praćenje pripreme projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/62] Šezdesetdruga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-17] prilozi za raspravu).
14 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/214] Dvjesto četrnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-07] prilozi za raspravu).
15 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
16 Odluka o institucionalnom okviru za korištenje sredstava europskih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/26] Dvadeset šesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-21] prilozi za raspravu).
17 Odluka o osnivanju Koordinacijskog tijela Vlade Republike Hrvatske za pripremu i praćenje provedbe Pretpristupnog ekonomskog programa [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/09] Deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-08-20] prilozi za raspravu).
18 Okvir za usklađenost strategija 2007. - 2013. : instrument pretpristupne pomoći [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, [2007].
19 Plan aktivnosti : 2004 [tisak + e-dokument] / Ministarstvo za europske integracije Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo za europske integracije Republike Hrvatske, [2002].
20 Pre-accession economic program (PEP) : 2005-2007 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
21 Pre-accession economic programme 2010 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2011.
22 Pre-Accession Maritime Transport Strategy of the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development. - Zagreb : Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development, 2005.
23 Pred-pristupni ekonomski program 2005.-2007. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
24 Predpristupni ekonomski program : informacija o početku pripreme i predstojećim obvezama i rokovima [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/033] Trideset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-07-22] : prilozi za raspravu).
25 Pretpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2005.
26 Pretpristupni ekonomski program 2006.-2008. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005.
27 Pretpristupni ekonomski program 2007.-2009. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006.
28 Pretpristupni ekonomski program 2008.-2010. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007.
29 Pretpristupni ekonomski program 2009.-2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
30 Pretpristupni ekonomski program 2010.-2012. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655