Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Does Croatia need risk-based deposit insurance premia? [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 10).
2 Oporezivanje primitaka od osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 104).
3 Oporezivanje primitaka od osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 123).
4 Oporezivanje primitaka od osiguranja [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
5 Treba li Hrvatskoj razlikovanje premije osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 17). ISSN 1332-2168.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655