Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvješće o obavljenom uvidu u završna izvješća o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, te o troškovima provedbe lokalnih izbora u 2009. [tisak + e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2010.
2 Nalaz Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru dostave i objave godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017. [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2018.
3 Nalaz Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2018. [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2020.
4 Nalaz Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru objave polugodišnjih izvješća o primljenim donacijama političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2018. [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2019.
5 Smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama : ostvarivanje prava na pristup informacijama zastupnika i vijećnika u predstavničkim tijelima - dodatne smjernice [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2019.
6 Vodič za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, [2014].
7 Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655