Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Analiti鑛o pra鎒nje proaktivne objave informacija o unutarnjem ustrojstvu i kontaktima na internetskim stranicama tijela dr綼vne uprave i Vlade RH (鑜anak 10. stavak 1. to鑛a 11. Zakona o pravu na pristup informacijama) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2020.
2 Annual report on the implementation of the Act on the Right of Access to Information for ... : submitted to the Croatian Parliament in accordance to the Article 60(5) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2014- .
3 Godi筺ji plan rada Povjerenika za informiranje za ... godinu [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2014- .
4 Guidelines on access to information [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - [Zagreb] : Povjerenik za informiranje, [2014.].
5 Izvje箃aj o provedbi na鑙na ostvarenja i reformskih mjera strate筴og plana Povjerenika za informiranje [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2019.
6 Izvje箃aj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Grad Pazin u ..... godini [e-dokument] / Grad Pazin, Stru鑞a slu綽a Gradskog vije鎍. - Pazin : Grad Pazin, 2006- .
7 Izvje规e Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za... godinu [e-dokument] / Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, 2014- .
8 Izvje规e Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2005- .
9 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja, 2015-.
10 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Bilje. - Bilje : Op鎖na Bilje, 2016- .
11 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Bibinje. - Bibinje : Op鎖na Bibinje, 2017- .
12 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Sveti Petar Orehovec. - Sveti Petar Orehovec : Op鎖na Sveti Petar Orehovec, 2017-.
13 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Postira. - Postira : Op鎖na Postira, 2016-.
14 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Preko. - Preko : Op鎖na Preko, 2017- .
15 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Preseka. - Preseka : Op鎖na Preseka, 2016-.
16 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Prgomet. - Prgomet : Op鎖na Prgomet, 2018- .
17 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Pribislavec. - Pribislavec : Op鎖na Pribislavec, 2020- .
18 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Primorski Dolac. - Primorski Dolac : Op鎖na Primorski Dolac, 2017- .
19 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na 〆nkovec. - 萢kovec : Op鎖na 〆nkovec, 2017- .
20 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na ゛ndrovac. - ゛ndrovac : Op鎖na ゛ndrovac, 2011- .
21 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Svetvin鑕nat. - Svetvin鑕nat : Op鎖na Svetvin鑕nat, 2016- .
22 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Oriovac. - Oriovac : Op鎖na Oriovac, 2017- .
23 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Peteranec. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2016-.
24 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Petrijevci. - Petrijevci : Op鎖na Petrijevci, 2017-.
25 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na ﹖efanje. - ﹖efanje : Op鎖na ﹖efanje, 2016-.
26 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na ﹐dolovci. - Ernestinovo : Op鎖na ﹐dolovci, 2018-.
27 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Biskupija. - Biskupija : Op鎖na Biskupija, 2016- .
28 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Ervenik. - Ervenik : Op鎖na Ervenik, 2016-.
29 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Erdut. - Erdut : Op鎖na Erdut, 2015-.
30 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na 衭rmanec. - 衭rmanec : Op鎖na 衭rmanec, 2017- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655