Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 A citizen's guide to the budget [e-dokument] / edited by Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije, 2000.
2 Informacije? : smjernice za pristup informacijama [tisak] / Agencija za za箃itu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za za箃itu osobnih podataka : Ministartsvo pravosu餫, [2012.].
3 Izvje箃aj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Grad Pazin u ..... godini [e-dokument] / Grad Pazin, Stru鑞a slu綽a Gradskog vije鎍. - Pazin : Grad Pazin, 2006- .
4 Izvje规e Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za... godinu [e-dokument] / Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, 2014- .
5 Izvje规e Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2005- .
6 Izvje规e o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i sl. sukladno 鑜anku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11) [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, (2012).
7 Izvje规e o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i sl. sukladno 鑜anku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11) [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, (2011).
8 Izvje规e o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i sl. sukladno 鑜anku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 25/13) [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, (2013).
9 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja, 2015-.
10 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Petrijevci. - Petrijevci : Op鎖na Petrijevci, 2017-.
11 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Berek. - Berek : Op鎖na Berek, 2011- .
12 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Oriovac. - Oriovac : Op鎖na Oriovac, 2017- .
13 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Preseka. - Preseka : Op鎖na Preseka, 2016-.
14 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Prgomet. - Prgomet : Op鎖na Prgomet, 2018- .
15 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Pribislavec. - Pribislavec : Op鎖na Pribislavec, 2020- .
16 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Primorski Dolac. - Primorski Dolac : Op鎖na Primorski Dolac, 2017- .
17 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na ﹖efanje. - ﹖efanje : Op鎖na ﹖efanje, 2016-.
18 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Peteranec. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2016-.
19 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Tinjan. - Tinjan : Op鎖na Tinjan, 2021-.
20 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Ervenik. - Ervenik : Op鎖na Ervenik, 2016-.
21 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Erdut. - Erdut : Op鎖na Erdut, 2015-.
22 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na 衭rmanec. - 衭rmanec : Op鎖na 衭rmanec, 2017- .
23 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na ﹐dolovci. - Ernestinovo : Op鎖na ﹐dolovci, 2018-.
24 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na 〆nkovec. - 萢kovec : Op鎖na 〆nkovec, 2017- .
25 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na ゛ndrovac. - ゛ndrovac : Op鎖na ゛ndrovac, 2011- .
26 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Svetvin鑕nat. - Svetvin鑕nat : Op鎖na Svetvin鑕nat, 2016- .
27 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Sveti Petar Orehovec. - Sveti Petar Orehovec : Op鎖na Sveti Petar Orehovec, 2017-.
28 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Postira. - Postira : Op鎖na Postira, 2016-.
29 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Preko. - Preko : Op鎖na Preko, 2017- .
30 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Biskupija. - Biskupija : Op鎖na Biskupija, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655