Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza duga insolventnih pravnih osoba - stanje 31. 12. 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
2 Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama... [e-dokument] = Number and structure of business entities, by counties... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
3 Broj i struktura poslovnih subjekata u... [e-dokument] = Number and structure of business entities... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
4 Kaznena odgovornost pravnih osoba za kaznena djela 2005. - 2009. [tisak] / [Dragan Novosel, Dubravka Rogić-Hadžalić]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2010. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 108).
5 Konačni prijedlog zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : nacrt [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/022] Dvadeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2002-12-19] : prilozi za raspravu).
6 Konačni prijedlog zakona odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - treće čitanje - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
7 Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 30.6.2020. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
8 Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2009.
9 Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2008.
10 Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2006.
11 Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2004.
12 Popis tvrtki koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti postupanja s opasnim otpadom : ažurirano - srpanj 2003. [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Uprava za zaštitu okoliša, Odjel za postupanje s otpadom. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Uprava za zaštitu okoliša, Odjel za postupanje s otpadom, 2003 .
13 Popis tvrtki koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti postupanja s opasnim otpadom : ažurirano - siječanj 2004. [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2004.
14 Pravne osobe počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u... [e-dokument] = Legal entities perpetrators of criminal offences, by type of decision,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
15 Pregled neizvršenih osnova pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, promatrano po županijama i po djelatnostima - stanje 31. 10. 2020. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
16 Ugovori o poslovima koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sklopilo sa fizičkim i pravnim osobama : [stanje na dan: 31.10. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - [Zagreb] : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, [2013].
17 Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/17] Sedamnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-09] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655