Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Action plan for the removal of obstacles to the exercise of particular rights in the area of integration of foreigners 2013 - 2015 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights and Rights of the National Minorities. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2013.
2 Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u podru鑚u integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
3 Izvje规e o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u podru鑚u integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine u ... godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013- .
4 Izvje规e o radu pu鑛og pravobranitelja za 2006. godinu / [Pu鑛i pravobranitelj, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
5 Izvje规e o radu Pu鑛og pravobranitelja za 2007. godinu [e-dokument] / [Pu鑛i pravobranitelj, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] 〆sta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
6 Izvje规e Povjerenstva za azil Republike Hrvatske za 2009. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za azil. - Zagreb : Povjerenstvo za azil, 2009.
7 Izvje规e Povjerenstva za azil Republike Hrvatske za 2010. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za azil. - Zagreb : Povjerenstvo za azil, 2010.
8 Kona鑞i prijedlog zakona o azilu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/232] Dvjesto trideset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-16] prilozi za raspravu).
9 Kona鑞i prijedlog zakona o azilu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
10 Kona鑞i prijedlog zakona o me饀narodnim restriktivnim mjerama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
11 Kona鑞i prijedlog Zakona o pravu dr綼vljana 鑜anica Europske unije u izborima za predstavni鑛a tijela jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave [e-dokument] / [Ministarstvo uprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
12 Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. - 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, [2008.].
13 New problems of acess to justice of vulnerable groups, especially: migrants and asylum seekers, and children, including child perpetrators of criminal offences : report presented by the Minister of Justice of Croatia [e-dokument] / Ministry of Justice. - Lanzerote : Conference of European Ministres of Justice, 2007.
14 Novi problemi pristupa pravdi ranjivih skupina, posebno: migranata i tra緄telja azila, djece, uklju鑥ju鎖 djecu po鑙nitelja kaznenih djela : izvje规e Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Lanzerote : Konferencija ministara pravosu餫 dr綼va 鑜anica Vije鎍 Europe, 2007.
15 Prijedlog zakona o azilu / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj). - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/25] Dvadeset peta sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-09-18 / 2002-10-17] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog zakona o azilu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset tre鎍 sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norve筴e o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] 萫trnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
18 Prijedlog zakona o pravu dr綼vljana 鑜anica Europske Unije u izborima za predstavni鑛a tijela jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave, s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/67] 〆zdesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-08] prilozi za raspravu).
19 Sporazum izme饀 SIV Skup箃ine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom putovanju gra餫na - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VA甀!.
20 Sporazum izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima dr綼vljana - (Uredba o objavi Sporazuma Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima dr綼vljana, NN-MU 005/2006).
21 Sporazum izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapo筶javanju - (Zakon o potvr餴vanju (ratifikaciji) Sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapo筶javanju, NN-MU 003/1994).
22 Sporazum izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima dr綼vljana Republike Hrvatske i dr綼vljana Ruske Federacije - (Uredba o objavi Sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima dr綼vljana Republike Hrvatske i dr綼vljana Ruske Federacije, NN-MU 011/2011).
23 Sporazum izme饀 Vlade Socijalisti鑛e Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalisti鑛e Republike Rumunjske o ukidanju viza za poslovna i privatna putovanja - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
24 Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit, NN-MU 012/1999).
25 Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norve筴e o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norve筴e o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit, NN-MU 005/2005).
26 Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine ﹙edske o predaji i prihvatu osoba - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine ﹙edske, o predaji i prihvatu osoba, NN-MU 003/2003).
27 Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 003/2005).
28 Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici, NN-MU 004/1998).
29 Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 010/2003).
30 Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o readmisiji osoba - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o readmisiji osoba, NN-MU 003/2001).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655