Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 50 pitanja i odgovora o pravima gra餫na Europske unije [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va, 2013.
2 50. obljetnica Op鎒 deklaracije o ljudskim pravima UN : zbornik izlaganja [tisak] / Nacionalni odbor za obilje綼vanje 50. obljetnice Op鎒 deklaracije o ljudskim pravima UN Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-6755-02-5.
3 Bilten sudske prakse [e-dokument] / Op鎖nski sud u Zadru. - Zadar : Op鎖nski sud u Zadru, 2015- .
4 Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom [e-dokument] / UNHCHR; [prijevod Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄]. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, 2003.
5 Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem i ustanova i prakse sli鑞ih ropstvu od 7. rujna 1956. (甧neva, 7. rujna 1956.) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
6 Informacija o ostvarivanju kulturne autonomije pripadnika etni鑛ih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
7 Inicijalno izvje规e o primjeni Europske socijalne povelje u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, [2005].
8 Inicijalno izvje规e Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda : po 鑜anku 35., stavku 1. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
9 Izvje规e o napretku u provedbi Nacionalnog programa za箃ite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine u 2008. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/06] 〆sta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-07-30] prilozi za raspravu).
10 Izvje规e o napretku u provedbi Nacionalnog programa za箃ite i promicanja ljudskih prava za 2008. i 2009. godinu : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/83] Osamdesettre鎍 sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-10-06] prilozi za raspravu).
11 Izvje规e o pojavama diskriminacije za 2010. godinu [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2011.
12 Izvje规e o pojavama diskriminacije za 2012. [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2013.
13 Izvje规e o radu Pu鑛og pravobranitelja za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / [Pu鑛i pravobranitelj, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] 萫trnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
14 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 1996. godinu / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
15 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o sukladnosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Europskom konvencijom za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokolima / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
16 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od sije鑞ja 2003. godine do prosinca 2004. godine sukladno 鑜anku 6 Protokola Europskoj socijalnoj povelji o poduzetim mjerama za ostvarenje prihva鎒nih odredbi Protokola Europskoj socijalnoj povelji, 鑙ja je isprava o ratifikaciji ili odobrenju polo緀na dana 26. velja鑕 2003. godine [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/130] Sto trideseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-12-14] prilozi za raspravu).
17 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka - tre鎒 鑙tanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
18 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset 筫sta sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
19 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
20 Konvencija 29 : Konvencija o prisilnom ili obveznom radu - (NN-MU 005/2000).
21 Konvencija br. 105 : Konvencija o ukinu鎢 prinudnog rada - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije o ukinu鎢 prinudnog rada (br. 105) Me饀narodne organizacije rada, NN-MU 012/1996).
22 Konvencija br. 29 o prinudnom ili obveznom radu - (Odluka o objavljivanju konvencija Me饀narodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao slu綽eni tekst RH.
23 Konvencija o ropstvu od 25. rujna 1926. (甧neva, 25. rujna 1926.) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
24 Konvencija o ropstvu potpisana u 甧nevi 25. rujna 1926., izmijenjena Protokolom od 7. prosinca 1953 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
25 Konvencija za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN-MU 018/1997).
26 Konvencija za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda [pro鑙规eni tekst] - (Objava pro鑙规enih tekstova Konvencije za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te Protokola br. 1, Protokola br.4, Protokola br.6 i Protokola br.7 uz tu Konvenciju, NN-MU 006/1999).
27 Ljudska prava : bilten Ureda za ljudska prava [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2001- . ISSN 123456789 ; 1333-4921. NE IZLAZI VI〦!.
28 Nacionalni program za箃ite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/271] Dvjesto sedamdeset i prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-02] prilozi za raspravu).
29 Nacionalni program za箃ite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005. do 2008. godine : nacrt prijedloga [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/056] Pedeset 筫sta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-09] : prilozi za raspravu).
30 Odluka br. 1/2010 Vije鎍 za stabilizaciju i pridru緄vanje izme饀 EU i Hrvatske od 25/5/2010 o sudjelovanju Hrvatske kao promatra鑑 u radu i drugim aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava - (Zakon o potvr餴vanju Odluke br. 1/2010 Vije鎍 za stabilizaciju i pridru緄vanje izme饀 EU i Hrvatske od 25/5/2010 o sudjelovanju Hrvatske kao promatra鑑 u radu i drugim aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava, NN-MU 010/2011).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655