Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Agreement on the exchange of information and cooperation in the area of supervision over the implementation of anti money laundering and terrorist financing law [e-dokument] / Croatian National Bank ; Ministry of Finance of the Republic of Croatia. - Zagreb : Croatian National Bank : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2015.
2 Akcijski plan Republike Hrvatske za pridru緄vanje Europskom te鑑jnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2019].
3 Annual 2011 Anti-money Laundering Office report [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intelligence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2012.
4 Deseto izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
5 Deveto izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
6 Financing of terrorism typology report (cases from international prac[i]tice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial-Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2012.
7 Godi筺je izvje规e o provedbi akcijskog plana za smanjenje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj za 2017. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
8 Godi筺je izvje规e za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Ured za sprje鑑vanje pranja novca. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
9 Jedanaesto izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
10 Kona鑞i prijedlog zakona o me饀narodnim restriktivnim mjerama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
11 Kona鑞i prijedlog zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
12 Kona鑞i prijedlog Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
13 Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom - (Zakon o progla筫nju Zakona o potvr餴vanju Konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom, NN-MU 014/1997).
14 Konvencija Vije鎍 Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom i o financiranju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Vije鎍 Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, NN-MU 005/2008).
15 M-L pokazatelji : (pokazatelji o pranju novca) [tisak] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2010. - (Metodolo筴e upute = Methodological guidelines ; 63).
16 Money laundering typologies (cases from national and international practice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
17 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
18 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
19 Nacionalni plan za borbu protiv organiziranog kriminaliteta 2007-2008 : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/252] Dvjesto pedeset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-02] prilozi za raspravu).
20 Op鎒 smjernice za provo餰nje Zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
21 Op鎒 smjernice za provo餰nje Zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
22 Op鎒 smjernice za provo餰nje Zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
23 Op鎖 akt o sprje鑑vanju pranja novca i financiranju terorizma Brijuni Rivijera d.o.o. [e-dokument] / Brijuni Rivijera. - Pula : Brijuni Rivijera, 2012.
24 Osmo izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
25 Pravda, sloboda i sigurnost [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori izme饀 Republike Hrvatske i Europske unije : o 鑕mu se pregovara?).
26 Prijedlog zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadeset鑕tvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
27 Prijedlog zakona o kreditnim unijama, s Kona鑞im prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset tre鎍 sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
28 Prijedlog zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadeset鑕tvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
29 Prijedlog zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
30 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a o radu Ureda 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Ured za sprje鑑vanje pranja novca, Financijsko-obavje箃ajna jedinica. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Ured za sprje鑑vanje pranja novca, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655