Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2022.
2 Bilten Ministarstva povratka i useljeni箃va [tisak] / Ministarstvo povratka i useljeni箃va. - Zagreb : Ministarstvo povratka i useljeni箃va, 1997-1999. NE IZLAZI VI〦!.
3 Bilten Ministarstva razvitka, useljeni箃va i obnove [tisak] / Ministarstvo razvitka, useljeni箃va i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka, useljeni箃va i obnove, 1999-1999. NE IZLAZI VI〦!.
4 Displaced persons, returnees and refugees in the Republic of Croatia : July, 1995 : report of Government's Office for Displaced Persons and Refugees [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1995.
5 Dobro do筶i [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2018.
6 Izbori u BiH 1998 : kako i gdje se prijaviti u Republici Hrvatskoj ? [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1998.
7 Izvje规e o ostvarenju Programa dvosmjernog povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, s osvrtom na zahtjeve me饀narodne zajednice / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Ministarstvo razvitka i obnove, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
8 Izvje规e o povratku prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj od 2000 - 2003: Povrat imovine, stambeno zbrinjavanje, obnova [e-dokument] / Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/069] 〆zdeset deveta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-10-16] : prilozi za raspravu).
9 Izvje规e Ureda za prognanike i izbjeglice o skrbi za prognanike, povratnike i izbjeglice u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. sije鑞ja do 31. svibnja 1996. godine [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1996.
10 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o dosada筺jem tijeku povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998.
11 Konvencija 23 - Konvencija o repatrijaciji pomoraca - (NN-MU 003/2002).
12 Konvencija br. 23 o repatriranju mornara - (Odluka o objavljivanju konvencija Me饀narodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao slu綽eni tekst RH.
13 Me饀narodna konferencija Useljeni鑛a politika u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva : zbornik radova, Zagreb, 19. i 20. lipnja 2008 [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008. ISBN 978-953-6207-93-0.
14 Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2027. godine [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2022.
15 Obvezatni naputak za pribavljanje dokumenta u svrhu provedbe "Postupka za individualni povratak osoba koje su napustile Republiku Hrvatsku" (fotokopija) [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : [Vjesnik], 1998.
16 Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za pra鎒nje provedbe stambenog zbrinjavanja izbjeglica i povratnika : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/49] 萫trdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-01] prilozi za raspravu).
17 Popis i preregistracija prognanika, povratnika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj 1994. : prvo izvje规e [tisak + e-dokument] / popratno slovo Adalbert Rebi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1994.
18 Postupak povratka osoba koje su napustile Republiku Hrvatsku [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1998.
19 Pravila za otvaranje radnih mjesta znanstvenika - povratnika [e-dokument] / Institut Ru餰r Bo筴ovi. - Zagreb : Institut Ru餰r Bo筴ovi, 2018.
20 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) odr緄vi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje, izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
21 Prijedlog zakona o pravobranitelju za hrvatske iseljenike i povratnike [tisak + e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
22 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj : 26 listopad, 1995. = Displaced persons and refugeea in Croatia : October 26 [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
23 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj : izvje规e Vladinog ureda za prognanike : srpanj, 1995 [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
24 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj : izvje规e Vladinog ureda za prognanike : studeni, 1995 [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
25 Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] = Displaced persons and refugees in the Republic of Croatia : November 1994. / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1995.
26 Program pomo鎖 Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2019.
27 Protokol za provedbu Sporazuma od 25. travnja 1994. godine izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njema鑛e o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika) - (Zakon o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njema鑛e o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), s Protokolom za provedbu Sporazuma, NN-MU 015/1997). NE VA甀!.
28 Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RPSZ) u Hrvatskoj [e-dokument] / vode鎍 institucija i jedinica za provedbu projekta: Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2016.
29 Report on the re-registration of displaced persons and refugees in the Republic of Croatia (March / April 1997. ) [tisak] / Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees . - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Displaced Persons and Refugees, 1997 .
30 Sporazum izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vije鎍 ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (Zakon o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vije鎍 ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN-MU 006/2011).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655