Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
2 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tijela javne vlasti za 2005. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/145] Sto 鑕trdeset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-02] prilozi za raspravu).
3 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2004. godinu / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
4 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2004. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/071] Sedamdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-03-18] prilozi za raspravu).
5 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] 萫trnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
6 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
7 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
8 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/220] Dvjesto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-09] prilozi za raspravu).
9 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/09] Deveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-06] prilozi za raspravu).
10 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2008. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/73] Sedamdesettre鎍 sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-03-18] prilozi za raspravu).
11 Kona鑞i prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
12 Kona鑞i prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/244] Dvjesto 鑕trdeset i 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-09] prilozi za raspravu).
13 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Ameri鑛ih Dr綼va o za箃iti prava intelektualnog vlasni箃va [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] 萫tvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
14 Kona鑞i prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
15 Kona鑞i prijedlog zakona o sigurnosno-obavje箃ajnom sustavu Republike Hrvatske [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/161] Sto 筫zdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-25] prilozi za raspravu).
16 Kona鑞i prijedlog zakona o sigurnosno-obavje箃ajnom sustavu Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
17 Kona鑞i prijedlog zakona o slu綽enoj statistici [e-dokument] / [Dr綼vni zavod za statistiku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
18 Kona鑞i prijedlog zakona o slu綽enoj statistici [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/045] 萫trdeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-15] : prilozi za raspravu).
19 Kona鑞i prijedlog zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
20 Kona鑞i prijedlog zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/244] Dvjesto 鑕trdeset i 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-09] prilozi za raspravu).
21 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka - tre鎒 鑙tanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
22 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset 筫sta sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
23 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
24 Nacrt prijedloga zakona o informacijskoj sigurnosti [e-dokument] / Vije鎒 za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/150] Sto pedeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-28] prilozi za raspravu).
25 Nacrt prijedloga zakona o slu綽enoj statistici [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/025] Dvadeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-16] : prilozi za raspravu).
26 Nacrt prijedloga zakona o sustavu informacijske sigurnosti [e-dokument] / Ured Vije鎍 za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/211] Dvjesto jedanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-25] prilozi za raspravu).
27 Nacrt prijedloga zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / Ured Vije鎍 za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/211] Dvjesto jedanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-25] prilozi za raspravu).
28 Nacrt prijedloga zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / Vije鎒 za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/150] Sto pedeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-28] prilozi za raspravu).
29 NATO Sporazum o priop鎍vanju tehni鑛ih podataka u obrambene svrhe - (Zakon o potvr餴vanju NATO Sporazuma o priop鎍vanju tehni鑛ih podataka u obrambene svrhe, NN-MU 002/2010).
30 Politika privatnosti [e-dokument] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, [2021].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655