Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Analiza rezultata preciznih geodetskih mjerenja o pomicanju zemljine kore na potresom pogođenom području : izvješće [e-dokument] / Državna geodetska uprava. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2021.
2 Djeca i obitelji prije, tijekom i nakon potresa [e-dokument] / Krešimir Prijatelj, Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja : Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, [2021].
3 Earthquake : Rapid Damage and Needs Assessment : 2020 [e-dokument] / Goverment of the Republic of Croatia. - Zagreb : Goverment of the Republic of Croatia, 2020.
4 Impact of COVID-19 and Zagreb earthquake on CSOs in contemporary culture and arts [e-dokument] / Krešimir Krolo, Željka Tonković... [et al.]. - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2021.
5 Initial Stakeholder Engagement Plan : Croatia Earthquake Recovery and COVID-19 Response Project [e-dokument] / Ministry of Construction and Spatial Planning ; Ministry of Health. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2020.
6 Izjava HAZU o obnovi Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020. [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2020.
7 Mjere pomoći pri obnovi građevina stradalih u potresu : letak [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, [2021].
8 Obnova kuće/zgrade s crvenom oznakom : letak [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ; Fond za obnovu ; Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, [2021].
9 Obnova kuće/zgrade sa zelenom oznakom : letak [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ; Fond za obnovu ; Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, [2021].
10 Obnova kuće/zgrade sa žutom oznakom : letak [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ; Fond za obnovu ; Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, [2021].
11 Odluka o stipendiranju i oslobođenju od participiranja u troškovima studija studenata iz potresom pogođenih područja [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2021].
12 Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2021.
13 Potres [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite, [2022]. - (Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa : što je smanjenje rizika od katastrofa i zašto je važno?).
14 Procjena rizika od velikih nesreća : revizija 01/22 [e-dokument] / Grad Garešnica. - Garešnica : Grad Garešnica, 2022.
15 Procjena rizika od velikih nesreća [e-dokument] / Grad Garešnica. - Garešnica : Grad Garešnica, 2018.
16 Procjena rizika od velikih nesreća [e-dokument] / Općina Baška Voda. - Baška Voda : Općina Baška Voda, 2021.
17 Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Skradin [e-dokument] / ALFA ATEST d.o.o.. - Skradin : Grad Skradin, 2020.
18 Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Podravski [e-dokument] / Općina Kloštar Podravski. - Kloštar Podravski : Općina Kloštar Podravski, 2021.
19 Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Lopar [e-dokument] / Općine Lopar. - Lopar : Općina Lopar, 2021.
20 Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Đurmanec [e-dokument] / Općina Đurmanec. - Đurmanec : Općina Đurmanec, 2022.
21 Procjena rizika od velikih nesreća: Revizija I. [e-dokument] / DLS d.o.o.. - Zagreb : Općina Plaški, 2021.
22 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Andrijaševci [e-dokument] / Općina Andrijaševci. - Andrijaševci : Općina Andrijaševci, 2014.
23 Program cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Gline nakon potresa 2020. [e-dokument] / Ministarstvo kulture i medija. - Zagreb : Ministarstvo kulture i medija, 2022.
24 Program cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Siska nakon potresa 2020. [e-dokument] / Ministarstvo kulture i medija. - Zagreb : Ministarstvo kulture i medija, 2022.
25 Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2023.
26 Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
27 Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
28 Revizija godišnjih financijskih izvještaja u specifičnim uvjetima [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
29 Safe quake : ljudi su preživjeli katastrofalne potrese : [priprema i upute] [e-dokument] / Državna uprava za zaštitu i spašavanje. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, [2012.].
30 Smjernice jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655