Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Državne potpore : praktični vodič za lokalne i regionalne uprave (jedinice lokalne i regionalne samouprave) u Hrvatskoj [tisak] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u suradnji sa Twinning projektom Europske zajednice "Potpora hrvatskom sustavu državnih potpora". - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2007.
2 Odluka o dodjeli potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. [e-dokument] / Župan Zagrebačke županije. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2017.
3 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za planiranje i praćenje pripreme projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/62] Šezdesetdruga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-17] prilozi za raspravu).
4 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/214] Dvjesto četrnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-07] prilozi za raspravu).
5 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).
6 Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
7 Područja posebne državne skrbi [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003.
8 Područja posebne državne skrbi [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2006.
9 Područja posebne državne skrbi [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2001.
10 Popis korisnika mjera Programa ruralnog razvoja u 2008. godini [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, [2008].
11 Pravila za provedbu programa "Aktivne zajednice" [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2014.
12 Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
13 Pravilnik o provedbi Projekta "Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018." [e-dokument] / Grad Varaždin, Gradonačelnik. - Varaždin : Grad Varaždin, 2018.
14 Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017.
15 Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
16 Program dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017.
17 Program dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
18 Program održivog društvenog i gopodarskog razvoja potpomognutih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
19 Program poticanja lokalnog razvoja : 2014.-2016. [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2014.
20 Program razvoja brdsko-planinskih područja [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
21 Provedbeni program poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2011.
22 Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/214] Dvjesto četrnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-07] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655