Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 [Izravna potpora poljoprivrednicima : kontrola prije isplate] [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015.].
2 AGRONET : korisni鑛e upute [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2020.
3 EU pre-accession assistance needs of the Republic of Croatia : draft [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, [2004].
4 Eurostars projekti : priru鑞ik : verzija: 1.5. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2012.
5 Eurostars projekti : priru鑞ik : verzija: 1.6. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2012.
6 Godi筺ji plan rada 2020. [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2019.
7 Godi筺ji plan rada Agencije za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za .... godinu [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2016-.
8 Godi筺ji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
9 Ispla鎒na sredstva u okviru mjere "1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti" (EFR 2007.-13.) : [24.11.2015] [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].
10 Ispla鎒na sredstva u okviru mjere "1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti" (EFR 2007.-13.) [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2014.].
11 Ispla鎒na sredstva u okviru mjere "1.2. Privremena obustava ribolovne aktivnosti" (EFR 2007.- 2013.) [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].
12 Ispla鎒na sredstva u okviru mjere "2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi" (EFR 2007.-13.) [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].
13 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u 2011. godini na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012.
14 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u 2012. godini na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2013.
15 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u 2013. godini na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2014.
16 Izvje规e o provedbi informativno-promotivnih aktivnosti za SAPARD program u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu slu綽u, Slu綽a za koordinaciju provedbe mjera i programa potpore razvitku poljoprivrede, stru鑞o usavr筧vanje i me饀narodnu suradnju. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu slu綽u, 2006. - (Agroekonomika).
17 Izvje规e o stabilizaciji i pridru緄vanju 2003. : Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, [2004].
18 Kako ostvariti potporu za IAKS mjere iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.? [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2018.
19 Memorandum o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo" - (Zakon o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo", NN-MU 010/2006).
20 Memorandum o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu "Marco Polo II" - (Zakon o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu "Marco Polo II" , NN-MU 001/2009).
21 Nacionalni program pomo鎖 sektoru vina za razdoblje 2019. - 2023. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2018.
22 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Dodatka Sporazumu o financiranju izme饀 Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske za program potpore Zajednice na podru鑚u nuklearne sigurnosti za Hrvatsku za 2006. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/24] Dvadeset 鑕tvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-05] prilozi za raspravu).
23 Odluka sufinanciranju dijela tro筴ova usluga konzultanata za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili nacionalnih fondova povezanih s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Velika Pisanica. - Velika Pisanica : Op鎖na Velika Pisanica, 2018.
24 Odobreni i ispla鎒ni korisnici za mjeru 19 - Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative Leader (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Slu綽a za izvje箃avanje. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
25 Odobreni i ispla鎒ni korisnici za mjeru 4 - Ulaganja u fizi鑛u imovinu [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Slu綽a za izvje箃avanje. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
26 Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture 筰rokopojasnog pristupa u podru鑚ima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja : verzija prijavljena Europskoj komisiji [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2015.
27 Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture 筰rokopojasnog pristupa u podru鑚ima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.
28 Plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2014.
29 Popis korisnika - 1M06 6.3.1 [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Slu綽a za izvje箃avanje. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2016.
30 Popis korisnika - M06 6.3.1 : [2 Copy] [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za financije, Slu綽a za izvje箃avanje. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655