Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Code of conduct of the Agency for Medicinal Products and Medical Devices : June 2014 [e-dokument] / Agency for Medicinal Products and Medical Devices. - 6th ed. - Zagreb : Agency for Medicinal Products and Medical Devices, 2014.
2 Code of conduction of Agency for Medicinal Products and Medical Devices [e-dokument] / Agency for Medicinal Products and Medical Devices. - 4th ed. - Zagreb : Agency for Medicinal Products and Medical Devices, 2008.
3 Code of corporate governance [e-dokument] / Croatian Post Inc.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., [2021].
4 Code of professional conduct [e-dokument] / Croatian Post Inc.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., [2020].
5 Corporate governance code of the Croatian bank for reconstruction and development [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2013.
6 Izvještaj reklamacije, primjedbe, prijedlozi i upiti [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2011.
7 Izvješće o napretku za 2007./2008. godinu : Svjetski sporazum UN-a (UN Global Compact) [e-dokument] / Hrvatski Telekom. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2008.
8 Kodeks etike u poslovanju [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
9 Kodeks korporativnog upravljanja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ; Zagrebačka burza d.d.. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga : Zagrebačka burza d.d., [2013].
10 Kodeks korporativnog upravljanja [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., [2020].
11 Kodeks korporativnog upravljanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2013.
12 Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvom Plovput d.o.o. [e-dokument] / Plovput d.o.o.. - Split : Plovput d.o.o., 2018.
13 Kodeks odgovornoga marketinškoga komuniciranja proizvođača piva [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
14 Kodeks odgovornoga marketinškoga komuniciranja proizvođača piva [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
15 Kodeks poslovanja agencija za istraživanje tržišta [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
16 Kodeks poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009.
17 Kodeks poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima [e-dokument] = Code of business conduct for investment fund management companies / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
18 Kodeks poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima [tisak] = Code of business conduct for investment fund management companies / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
19 Kodeks poslovanja i ponašanja upravitelja nekretninama [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, Udruženje upravitelja nekretninama. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2010.
20 Kodeks poslovnog ponašanja [e-dokument] / Agencija ALAN. - Zagreb : Agencija ALAN, 2012.
21 Kodeks poslovnog ponašanja [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., [2020].
22 Kodeks pravila oglašavanja [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
23 Kodeks sudjelovanja mirovinskih društava u korporativnom upravljanju [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije ; Udruženje društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
24 Konferencija "Rezultati, iskustva i izazovi u provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012." : 29. travnja 2011. g. : evaluacijski izvještaj [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa koordinatorima iz resornih ministarstava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa : Ministarstvo financija : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2011.
25 Odluka o usvajanju Antikorupcijskog akcijskog plana za razdoblje 2015.-2016. godine [e-dokument] / HŽ Putnički prijevoz. - Zagreb : HŽ Putnički prijevoz, 2015.
26 Opća pravila o radu i ponašanju [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
27 Osnovne organizacijske vrijednosti [e-dokument] / Zrakoplovno-tehnički centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehnički centar, [2014.].
28 Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama [e-dokument] / Zrakoplovno-tehnički centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehnički centar, [2014.].
29 Plan korporativnog upravljanja u Hrvatskim autocestama d.o.o. [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2017.
30 Pravilnik o općim uvjetima poslovanja i poslovnog ponašanja [e-dokument] / Croatia banka. - Zagreb : Croatia banka, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655