Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Croatian tax system : (as of September 2014.) [e-dokument] / Institute of Public Finance. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2014.
2 Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-48-8.
3 Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-72-7.
4 Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-61-1.
5 Hrvatski porezni sustav [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-29-7.
6 Hrvatski porezni sustav [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-51-8 (tisak) ; 978-953-7613-52-5 (e-dokument).
7 Hrvatski porezni sustav [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-67-9.
8 Hrvatski porezni sustav [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić, Damir Živković. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007. ISBN 978-953-6047-84-0.
9 Hrvatski porezni sustav [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić, Damir Živković. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006. ISBN 953-6047-69-1.
10 Internet stranice Porezne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
11 Izbor presuda iz sudske prakse Upravnog suda Republike Hrvatske [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
12 Konačni prijedlog Općeg poreznog zakona [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
13 Opći porezni zakon : redakcijski pročišćen tekst [tisak] / autorice: Marijana Vuraić Kudeljan, Anđa Redžić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
14 Opći porezni zakon i pravilnici s komentarima, sudskom praksom, primjerima i prilozima [tisak] / Aleksandra Antolić ... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2009.
15 Porezi u Republici Hrvatskoj : (ožujak 2013.) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2013.].
16 Porezi u Republici Hrvatskoj : (rujan 2014.) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
17 Porezi u Republici Hrvatskoj : (siječanj 2013.) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2013.].
18 Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . ISSN 1330-0903 ; 1333-073X.
19 Porezni vodič za građane [e-dokument] / Marina Kesner-Škreb, Danijela Kuliš. - 2. promijenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-28-0 (Institut) ; 978-953-7043-29-2 (Zaklada).
20 Poslovno-porezni vodič za zadruge u 2011. godini [e-dokument] / autori: Tomica Šnajder, Ksenija Cipek, Renata Kalčić. - Zagreb : Hrvatski savez zadruga, 2011.
21 Pregled poreznih zakona koji se odnose na NVO u Srednjoj i Istočnoj Europi [tisak + e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2004. ISBN 953-99657-1-3.
22 Prijedlog Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).
23 The Croatian Tax System [e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-33-4.
24 The Croatian Tax System [tisak + e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-71-6 (e-dokument) ; 978-953-7613-70-9 (tisak).
25 The Croatian tax system [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić, Damir Živković. - 2nd edit. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2007. ISBN 978-953-6047-86-4.
26 The Croatian tax system [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić, Damir Živković. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, Tax Administration : Institute of Public Finance, 2006. ISBN 953-6047-70-5.
27 The Croatian tax system in 2006 [e-građa] / Ministry of Finance of the Republic of Croatia, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, Tax Administration, 2006.
28 The Croatian tax system in 2007 [e-građa] / Ministry of Finance of the Republic of Croatia, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, Tax Administration, 2007.
29 Upravljanje rizicima kroz horizontalno praćenje [tisak] / pripremili: Zdravko Vukšić...[et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
30 Vodič kroz upravljanje rizicima izvršenja poreznih obveza za porezne uprave : program Fiscalis, projektna grupa za upravljanje rizicima [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655