Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 A citizen's guide to taxation [e-dokument] / Marina Kesner-Škreb, Danijela Kuliš. - Second, revised ed. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2010. ISBN 978-953-7613-30-3 (Institute) ; 978-953-7043-30-8 (Foundation).
2 External and internal communication strategy for the 2012 - 2015 period [e-dokument] / Ministry of Finance, Tax Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Tax Administration, 2012.
3 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
4 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
5 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
6 Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2009.
7 Konačni prijedlog Općeg poreznog zakona [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
8 Konačni prijedlog zakona o osobnom identifikacijskom broju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog zakona o porezu na dohodak [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog zakona o porezu na dohodak [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/052] Pedeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-25] : prilozi za raspravu).
11 Normativno uređenje organizacije Porezne uprave Republike Hrvatske [tisak] / priredile Martina Ciglević, Snježana Matijašec. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
12 Normativno uređenje tijela državne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
13 Normativno uređenje tijela državne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
14 Opći porezni zakon i pravilnici s komentarima, sudskom praksom, primjerima i prilozima [tisak] / Aleksandra Antolić ... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2009.
15 Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
16 Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 113).
17 Porezni nadzor [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
18 Porezni nadzor [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
19 Povelja o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika - kodeks [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2014.
20 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 121).
21 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 156).
22 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 172).
23 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 186).
24 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 201).
25 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
26 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
27 Pravilnik i uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Ministarstva financija, Porezne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
28 Prijedlog Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).
29 Prijedlog zakona o osobnom identifikacijskom broju [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/16] Šesnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-24] prilozi za raspravu).
30 Prijedlog zakona o porezu na dohodak : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/048] Četrdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-11] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655