Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 10. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
2 13. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2017.
3 13th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the application of the fiscal rule for the year 2016 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2017.
4 8. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
5 An estimate of tax evasion in Croatia [e-dokument] / Sanja Madžarević-Šujster. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2002. - (Occasional paper ; no. 13).
6 Can capital income tax improve welfare in an incomplete market economy with a labour-leisure decision? [e-dokument] / Danijela Medak Fell. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Occasional paper ; 30).
7 Ciklički prilagođeni proračunski saldo: primjer Hrvatske [tisak + e-dokument] / Sandra Švaljek, Maruška Vizek i Andrea Mervar. - Zagreb : Ekonomski institut, 2009. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers).
8 Dohodak po osnovi primitaka u naravi : porezne obveze i obvezni doprinosi [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
9 Dollarisation and the underground economy: accidental partners? [e-dokument] / Vedran Šošić, Michael Faulend. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2002. - (Occasional paper ; no. 15).
10 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2007-2009 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2006.
11 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2008-2010 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
12 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2009-2011 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
13 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2010-2012 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2009.
14 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2011-2013 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2010.
15 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2012-2014 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
16 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2014-2016 period [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2013.
17 Fiscal consolidation, external competitiveness and monetary policy : a reply to the WIIW [tisak + e-dokument] / Evan Kraft, Tihomir Stučka. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB surveys ; 8).
18 Fiskalna konsolidacija, inozemna konkurentnost i monetarna politika: odgovor WIWW-u [tisak + e-dokument] / Evan Kraft, Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. - (HNB Pregledi ; 13). ISSN 1332-2168.
19 Fiskalna politika za konkurentniju i pravedniju Hrvatsku u EU : ciljevi fiskalne politike od 2004. do 2007. [e-dokument] / Nacionalno vijeće za konkurentnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
20 Gospodarske djelatnosti neprofitnih organizacija [e-dokument] / pripremio Međunarodni centar za neprofitno pravo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2000. ISBN 953-98148-2-0.
21 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 16. "Porezi" [e-dokument]
22 Hrvatska: ustrajni problemi : drugo tromjesečno izvješće [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
23 Hrvatski porezni sustav : dobro je poznavati poreze [tisak] / autori Zoran Jančiev, Josip Supić, Damir Živković. - Zagreb : Institut za javne financije, 2002. ISBN 953-6047-26-8.
24 Hrvatski porezni sustav [tisak] / [Zoran Jančiev, Josip Supić, Damir Živković]. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 953-6047-36-5.
25 Hrvatsko gospodarstvo: pregled i najnoviji razvoj : prvo tromjesečno izvješće [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
26 Izbor presuda iz sudske prakse Upravnog suda Republike Hrvatske [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
27 Izvješće o procjeni fiskalne politike za 2013. godinu i Izvješće o neispunjavanju fiskalnog pravila [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2014.
28 Konačni prijedlog zakona o područjima posebne državne skrbi [e-dokument] / [Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
29 Konačni prijedlog zakona o proračunu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
30 Konačni prijedlog zakona o proračunu s obrazloženjem [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655