Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Konačni prijedlog Općeg poreznog zakona [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
2 Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, NN-MU 001/2014).
3 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima, NN-MU 006/2015).
4 Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
5 Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 113).
6 Porezni nadzor [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
7 Porezni nadzor [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
8 Prijedlog Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655