Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Atenska konvencija iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove prtljage morem - (Zakon o potvrđivanju Atenske konvencije iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, s protokolima iz 1976. i 1990. godine, NN-MU 002/1997). NE VAŽI!.
2 Catalog of country and local ports open for public transport on the territory of Primorsko-Goranska County [tisak] / Primorsko-Goranska County. - Rijeka : Primorsko-Goranska County, 2006. ISBN 953-7221-17-2.
3 Elaborat razvoja jedinstvenog sučelja za formalnosti u pomorskom prometu (NSW)f [e-dokument] / Pomorski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 2017.
4 Faculty of maritime studies : Split - Croatia [tisak] / University of Split. - Split : University of Split, Faculty of maritime studies, 2007.
5 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran : sažetak glavnog plana [e-dokument] / UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. [et al.]. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2018.
6 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran [e-dokument] / UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. [et al.]. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2018.
7 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2018.
8 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, [2019].
9 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, [2020].
10 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2023.
11 Godišnji program Agencije za ... [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, 2015-.
12 Indeksi fizičkog obujma usluga u hrvatskom prometnom sustavu [tisak] / priredili Danica Pikec... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 10). ISBN 953-96602-3-8.
13 Istočna obala Jadrana : informativna karta za nautičare = Adriatic sea : East coast information chart [kartografska građa] / Državni hidrografski institut. - 1 : 900 000. - Split ; Zagreb : Hrvatski hidrografski institut : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2006.
14 Istočna obala Jadrana : informativna karta za nautičare [kartografska građa] = Adriatic sea East coast : information chart / Hrvatski hidrografski institut. - 1 : 900 000. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2005.
15 Istočni Jadran u djelu Beautemps - Beaupréa [tisak] = Eastern Adriatic in the work of Beautemps - Beaupré / Mithad Kozličić. - Split : Hrvatski hidrografski institut, 2006. - (Posebna izdanja ; Knjiga II.). ISBN 953-6165-48-1.
16 Izjava o zaštiti osobnih podataka [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2018.
17 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zadaće Vlade u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
18 Jadrolinija : brodovi i sudbine : 1947 -2007 [tisak] / glavni urednik i autor teksta Marijan Žuvić. - Rijeka : Jadrolinija, 2007.
19 Katalog luka otvorenih za javni promet županijskoga i lokalnoga značenja na području Primorsko-goranske županije [tisak] / Primorsko-goranska županija. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2006. ISBN 953-7221-13-X.
20 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/054] Pedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-02] : prilozi za raspravu).
22 Konačni prijedlog zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
23 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
24 Konačni prijedlog zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/135] Sto trideset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-01-03] prilozi za raspravu).
25 Konačni prijedlog zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
26 Konvencija 27 : Konvencija o označavanju težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima - (NN-MU 011/2002).
27 Konvencija br. 27 o naznačivanju težine na velikim koletima koja se prenose brodom - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
28 Konvencija i Statut o međunarodnom režimu pomorskih pristaništa - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
29 Konvencija o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji - (Uredba o potvrđivanju Konvencije o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji, NN-MU 013/1995).
30 Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, NN-MU 002/1992).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655