Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Agriculture : scientific and professional review [tisak] / The Faculty of Agriculture in Osijek. - Osijek : Faculty of Agriculture, 2008- . ISSN 1330-7142.
2 Agriculture and rural development plan, 2005-2006 : Sapard programme [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, [2005].
3 Akcijski plan C1.5. R3-I1 uspostava digitalnih javnih usluga : Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - 1. izdanje. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2022.
4 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Hrana i poljoprivreda Panonske Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
5 Biv筰 studenti za sada筺je studente : primjeri dobre prakse biv筰h studenata VGUK [e-dokument] / Visoko gospodarsko u鑙li箃e u Kri緀vcima. - Kri緀vci : Visoko gospodarsko u鑙li箃e u Kri緀vcima, 2019.
6 Broj i zastupljenost (u postocima) poljoprivrednih gospodarstava u Upisniku poljoprivrednika prema tipologiji na dan 22.09.2015. [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
7 Croatian food ... : Croatian agriculture, food and food processing industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2012- .
8 Croatian food : croatian agriculture, food and food processing industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - 4th ed. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2006.
9 Doseg [e-dokument] / Poljoprivredni institut Osijek. - Osijek : Poljoprivredni institut Osijek, 2021- .
10 Godi筺je izvje规e o provedbi na鑙na ostvarenja i ostvarenju posebnih ciljeva strate筴og plana Ministarstva poljoprivrede uz .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2019-.
11 Godi筺je izvje规e o stanju poljoprivrede u .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2019-.
12 Godi筺je izvje规e o stanju poljoprivrede u 2002. godini : zeleno izvje规e [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva, 2002.
13 Godi筺je izvje规e o stanju poljoprivrede u 2011. godini : zeleno izvje规e [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2012.
14 Godi筺je izvje规e o stanju poljoprivrede u 2012. godini : zeleno izvje规e [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
15 Godi筺je izvje规e o stanju poljoprivrede u 2013. godini : zeleno izvje规e [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2014.
16 Gospodarstvo Krapinsko-zagorske 緐panije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Krapina. - Krapina : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Krapina, 2010.
17 Hrvatska poljoprivreda 2016. u brojkama [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2016.
18 Informacija o realizaciji kredita za primarnu poljoprivredu na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u 2007. godini [e-dokument] / 畊panija Koprivni鑛o-kri緀va鑛a, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti. - Koprivnica : 畊panija Koprivni鑛o-kri緀va鑛a, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, 2008.
19 IPARD : ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice : mjera 101 [tisak + e-dokument] / pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2009].
20 IPARD program 2007-2013 : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva [i. e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja]. - Zagreb : Ministartstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva [i.e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja], 2007.
21 IPARD program 2007-2013 : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva [i. e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva [i.e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja], 2008.
22 IPARD program 2007-2013 : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva [i. e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva [i.e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja], 2009.
23 IPARD program : plan za poljoprivedu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2012.
24 IPARD program : plan za poljoprivedu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede [Uprava ruralnog razvoja, EU i me饀narodne suradnje]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede [Uprava ruralnog razvoja, EU i me饀narodne suradnje], 2013.
25 IPARD program : plan za poljoprivedu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2014.
26 IPARD program : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2011.
27 IPARD program : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
28 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development, Directorate for Rural Development. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development, 2012.
29 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Directorate for managing EU fund for Rural Development, EU and International cooperation. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Directorate for Rural Development, EU and International cooperation, 2016.
30 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Directorate for Rural Development, EU and International cooperation. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Directorate for Rural Development, EU and International cooperation, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655