Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Adresar poljoprivrednih savjetnika [tisak] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2001.
2 Agribusiness in Croatia - investment opportunities [tisak] / Government of the Republic of Croatia. Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : CIPA, 1998. - (Fact sheet ; 3).
3 Agroekonomika [tisak] / Sveučilište "J. J. Strossmayer" u Osijeku, Poljoprivredni fakultet. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2009. ISBN 978-953-7243-17-3.
4 Akcijski plan energetski i klimatsko održivog razvitka Grada Pregradelan nabave Grada Pregrade za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2022.
5 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa u 2018.i 2019. godini [e-dokument] / Grad Cres. - Cres : Grad Cres, 2018.
6 Aktualno stanje poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poljoprivredu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2013.
7 Analiza provedene ankete : poljoprivredni sektor [e-dokument] / Općina Nova Bukovica. - Nova Bukovica : Općina Nova Bukovica, 2018.
8 Belišće 2020 : strategija razvoja Grada Belišća za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Belišće : Grad Belišće, 2015.
9 Bilten Hrvatske poljoprivredne komore [e-dokument] / Hrvatska poljoprivredna komora. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna komora, 2010-2012 . NE IZLAZI VIŠE!.
10 Bilten Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe [e-dokument] / Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba. - Zagreb : Savjetodavna služba, 2018- .
11 Bilten Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2001-2010 . ISSN 1334-1766. NE IZLAZI VIŠE!.
12 Bilten Poljoprivredne savjetodavne službe [e-dokument] / Poljoprivredna savjetodavna služba. - Zagreb : Poljoprivredna savjetodavna služba, 2012- .
13 Croatian agriculture [e-dokument] / prepared by Leticija Hrenković. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development, 2009. ISBN 978-953-6718-13-9.
14 Croatian food ... : Croatian agriculture, food and food processing industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2012- .
15 Croatian food : croatian agriculture, food and food processing industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - 4th ed. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2006.
16 Dalmatinsko selo u promjenama : dva stoljeća sela i poljoprivrede Dalmacije [tisak] / Josip Defilippis. - Split ; Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove : Avium, 1997. ISBN 953-96273-0-3.
17 Demonstracijski program mjera dobre poljoprivredne prakse [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
18 Doseg [e-dokument] / Poljoprivredni institut Osijek. - Osijek : Poljoprivredni institut Osijek, 2021- .
19 Društveni proizvod i narodni dohodak poljoprivrede ... : privatni sektor [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1990-1992 . - (Dokumentacija). ISSN 0351-9740 ; 1330-3899. NE IZLAZI VIŠE!.
20 Dugoročni razvitak gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije [tisak] / autori Nada Denona... [et al.]. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 1999. ISBN 953-6148-11-0.
21 Edukacijske radionice u sklopu projekta "Razvitak okvira nacionalne biološke sigurnosti" [e-građa] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2004.
22 Ekološka proizvodnja u ... [e-dokument] = Organic farming,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2017- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
23 Garancijski program "Poljoprivreda" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
24 GMO problematika u Hrvatskoj i Europi, Radionica, 28. i 29. rujna 2004., Topusko, Hrvatska [e-građa] = GMO issues in Croatia and Europe, Training workshop, September 28-29, 2004, Topusko, Croatia / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2004.
25 GMO problematika u Hrvatskoj i Europi, Radionica, 28. i 29. rujna 2004., Topusko, Hrvatska [tisak] = GMO issues in Croatia and Europe, Training workshop, September 28-29, 2004, Topusko, Croatia / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2004.
26 Godišnje izvješće ... [tisak + e-dokument] = Annual report ... / Hrvatska poljoprivredna agencija. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna agencija, 2008- .
27 Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2002. godini - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
28 Godišnje izvješće za ...., program rada za .... [tisak] / Hrvatska poljoprivredna komora. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna komora, 2011-2012 . ISSN 1848-039x. NE IZLAZI VIŠE!.
29 Godišnji plan rada Hrvatske poljoprivredne agencije za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska poljoprivredna agencija. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna agencija, 2015- .
30 Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi - Pregled podataka za .... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2015-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655