Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2022.
2 Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u ... godini temeljem odredbi Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama ... [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2013- .
3 Izvješće o radu Povjerenstva za dodjelu potpora fizičkim osobama [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2020- .
4 Konačni prijedlog zakona o državnim potporama [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/028] Dvadeset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-06] : prilozi za raspravu).
5 Konačni prijedlog zakona o državnim potporama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/30] Trideseta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-02-26 / 2003-03-07] : prilozi za raspravu).
6 Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2027. godine [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2022.
7 Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
8 Odluka o dodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje manifestacija u cilju održivog razvoja Kulturno-turističke rute ,,Putovima Frankopana" iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, 2023.
9 Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana [e-dokument] / Istarska županija, Župan. - Pula : Istarska županija, 2015.
10 Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2019.
11 Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama [2018] [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2018.
12 Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama [2019] [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2019.
13 Pravila o uvjetima,kriterijima i postupku za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od inteersa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2018.
14 Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2017.
15 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima organizacija hrvatskog iseljeništva [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2014.
16 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2015.
17 Pravilnik o uvjetima i postupku za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od inteersa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2017.
18 Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora : [2010] [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2010.
19 Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora : [2011] [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2011.
20 Pravilnik za provedbu projekta "Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Voćin" [e-dokument] / Načelnik Općine Voćin. - Voćin : Općina Voćin, 2016.
21 Prijedlog zakona o državnim potporama s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/111] Sto jedanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-10-21] prilozi za raspravu).
22 Prijedlog zakona o državnim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
23 Prijedlog zakona o državnim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
24 Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine [e-dokument] / Ministarstvo kulture i medija. - Zagreb : Ministarstvo kulture i medija, 2021.
25 Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2019.
26 Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2017. godini [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2017.
27 Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2019. godini [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2019.
28 Provedbeni program poticanja gradnje i rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) kuća [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2011.
29 Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2023.
30 Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019. [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, [2017].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655