Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Annual report 1997 [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : CIPA, 1997.
2 Annual report 1998 [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : CIPA, 1998.
3 CIPA communication [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency. - Zagreb : Croatian Investment Promotion Agency, 1997-1999. NE IZLAZI VIŠE!.
4 Godišnje izvješće 1997. [tisak] / Hrvatska agencija za promicanje ulaganja. - Zagreb : HAPU, 1998.
5 Godišnji obračun Ravnateljstva za robne zalihe za 1997. godinu / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva. Ravnateljstvo za robne zalihe, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
6 Konačni prijedlog privremenog financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2008. godine : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/259] Dvjesto pedeset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-13] prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog privremenog financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2008. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
8 Konačni prijedlog privremenog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2008. godine : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/259] Dvjesto pedeset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-13] prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog privremenog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2008. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog privremenog financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za prvo tromjesečje 2008. godine : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/259] Dvjesto pedeset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-13] prilozi za raspravu).
11 Konačni prijedlog zakona o kreditnim institucijama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
12 Konačni prijedlog zakona o Zakladi policijske solidarnosti [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/099] Devedeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-09-08] prilozi za raspravu).
13 Model financiranja obnove i modernizacije ribarske flote s Programom gospodarske opravdanosti i rentabilnosti obnove ribarske flote izgradnjom i rekonstrukcijom brodova u domaćim brodogradilištima : sažetak [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva ; Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/068] Šezdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2005-02-24] : prilozi za raspravu).
14 Model financiranja obnove i modernizacije ribolovne flote [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarsva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2005.
15 Nacrt konačnoga prijedloga zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/170] Sto sedamdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-20] prilozi za raspravu).
16 Nacrt prijedlog zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/160] Sto šezdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-17] prilozi za raspravu).
17 Nacrt prijedloga Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
18 Nacrt prijedloga Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
19 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
20 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
21 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskih voda za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
22 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
23 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
24 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
25 Nacrt prijedloga Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. i projekcija Financijskog plana za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/120] Sto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-15] prilozi za raspravu).
26 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za telekomunikacije za 2008. godinu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/03] Treća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-31] prilozi za raspravu).
27 Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za norme za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2011. godine za razvoj informatičkog sustava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/42] Četrdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-09-04] prilozi za raspravu).
28 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. i projekciju za 2011. i 2012. godinu [e-dokument] / [Hrvatski Sabor, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, [s. a]. - ([06/15] Petnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-11-19] : prilozi za raspravu).
29 Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/26] Dvadeset šesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-21] prilozi za raspravu).
30 Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/26] Dvadeset šesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-21] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655