Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Informacije o procesu približavanja EU iz djelokruga rada MUP-a 2007. godine [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, [2007].
2 Izvješće o aktivnostima MUP-a RH za pridruživanje EU za mjesec ožujak 2007. godine [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova . - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, [2007].
3 Izvješće o aktivnostima MUP-a RH za pridruživanje EU za mjesec svibanj 2006. godine [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, [2006].
4 Izvješće o aktivnostima MUP-a RH za pridruživanje EU za mjesec travanj 2006. godine [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, [2006].
5 Policija : godišnjak - Dan policije ... [tisak + e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Kabinet ministra, Odjel za analitiku i razvoj. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2013- . ISSN 1849-1073.
6 Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu - (Uredba o objavi Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetima časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu, NN-MU 011/2009).
7 Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda, NN-MU 007/2006). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655