Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Oporezivanje dohotka po osnovi primitaka u naravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008.]. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 105).
2 Oporezivanje dohotka po osnovi primitaka u naravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 138).
3 Oporezivanje dohotka po osnovi primitaka u naravi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.]. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 155).
4 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Tela规ica". - Sali : Park prirode Tela规ica, 2020.
5 Pravilnik o pla鎍ma : [2015] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet, 2015.
6 Pravilnik o pla鎍ma [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2017.
7 Pravilnik o pla鎍ma [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Gra餰vinski fakultet, 2009.
8 Pravilnik o pla鎍ma [e-dokument] / Veleu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Veleu鑙li箃e u Rijeci, 2019.
9 Pravilnik o pla鎍ma i drugim dohocima [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveu鑙li箃a u Splitu. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet, 2017.
10 Pravilnik o pla鎍ma i drugim dohocima [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2017.
11 Pravilnik o pla鎍ma i drugim dohocima [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2022.
12 Pravilnik o pla鎍ma i drugim materijalnim pravima radnika/ca u Hrvatskoj radioteleviziji [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
13 Pravilnik o pla鎍ma i drugim materijalnim pravima slu綽enika i namje箃enika u Jedinstvenom upravnom odjelu Op鎖ne Kalnik [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Kalnik. - Kalnik : Op鎖na Kalnik, 2022.
14 Pravilnik o pla鎍ma i materijalnim pravima radnika : (pro鑙规eni tekst) [2012] [e-dokument] / Vije鎒 za za箃itu tr緄筺og natjecanja. - Zagreb : Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja, 2012.
15 Pravilnik o pla鎍ma i materijalnim pravima radnika [2018] [e-dokument] / Vije鎒 za za箃itu tr緄筺og natjecanja. - Zagreb : Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja, 2018.
16 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama : [2014] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Biokovo". - [Makarska] : Javna ustanova "Park prirode Biokovo", 2014.
17 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Tela规ica". - Sali : Park prirode Tela规ica, 2017.
18 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Tela规ica". - Sali : Park prirode Tela规ica, 2002.
19 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Brijuni. - Brijuni : Nacionalni park Brijuni, 2022.
20 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit. - Krasno : Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2007.
21 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2018.
22 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2012.
23 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Nacionalni park Mljet. - Gove餫ri : Nacionalni park Mljet, 2019.
24 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Park prirode Biokovo. - [Makarska] : Javna ustanova Park prirode Biokovo, 2013.
25 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama [e-dokument] / Park prirode Papuk. - [Vo鎖n] : Javna ustanova Park prirode Papuk, 2010.
26 Pravilnik o pla鎍ma i naknadama Javne ustanove "Park prirode Lastovsko oto鑚e" [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lastovsko oto鑚e. - Lastovo : Javna ustanova Park prirode Lastovsko oto鑚e, 2018.
27 Pravilnik o pla鎍ma i ostalim materijalnim pravima radnika (zaposlenika) Agencije za vodne putove [e-dokument] / Agencija za vodne putove. - Zagreb : Agencija za vodne putove, 2009.
28 Pravilnik o pla鎍ma i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
29 Pravilnik o pla鎍ma i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
30 Pravilnik o pla鎍ma i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655