Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Brodarstvo : (Program kreditiranja brodarstva) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
2 Brodski dnevnik [tisak] / Državni hidrografski institut. - Split : Državni hidrografski institut, [1998]. ISBN 86-7033-005-9.
3 Carinska konvencija o privremenom uvozu izletničkih plovila i zrakoplova za privatnu uporabu - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
4 Dnevnik stroja [tisak] / Državni hidrografski institut. - Split : Državni hidrografski institut, [1998]. ISBN 86-7033-006-7.
5 Godišnje izvješće inspekcije sigurnosti plovidbe ... [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Odjel inspekcijskih poslova. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2006- . NE IZLAZI VIŠE!.
6 Godišnje izvješće Inspekcije sigurnosti plovidbe za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2015- .
7 Godišnje izvješće inspekcije sigurnosti plovidbe za ... godinu [tisak + e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Odjel inspekcijskih poslova. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2008- . NE IZLAZI VIŠE!.
8 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2018.
9 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, [2019].
10 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, [2020].
11 Godišnji plan i program rada za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2023.
12 Hrvatski mornar [tisak] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1991-1993. NE IZLAZI VIŠE!.
13 Hrvatski serviseri plovila [e-dokument] = Croatian Marine Service = Servicestützpunkte für Wasserfahrzeuge in Kroatien : popis tvrtki za popravak i održavanje plovila i jahti : List of companies for repairing and maintenance of boats and yachts : Liste der Unternehmen für die Reparatur und Wartung von Booten und Yachten / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2013.
14 Hrvatski serviseri plovila [e-građa] = Croatian Marine Service = Servicestützpunkte für Wasserfahrzeuge in Kroatien : popis tvrtki za popravak i održavanje plovila i jahti : list of companies for repairing and maintenance of boats and yachts : Liste der Unternehmen für die Reparatur und Wartung von Booten und Yachten / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2013.
15 Informacije vlasnicima plovila vezane uz upis plovila u hrvatske registre plovila [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora ; Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora : Hrvatska turistička zajednica, [2013.].
16 Jadrolinija : brodovi i sudbine : 1947 -2007 [tisak] / glavni urednik i autor teksta Marijan Žuvić. - Rijeka : Jadrolinija, 2007.
17 Ključ za šifriranje brodskih meteoroloških izvještaja u obliku FM 13 - XI Ext. SHIP [tisak] / Pomorski meteorološki zavod Split. - Split : Državni hidrometeorološki zavod, Pomorski meteorološki zavod, 2000.
18 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog Pomorskog zakonika : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/054] Pedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-02] : prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske [e-dokument] / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
21 Konvencija 16 - Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru - (NN-MU 003/2002).
22 Konvencija 22 - Konvencija o ugovoru o radu pomoraca - (NN-MU 003/2002).
23 Konvencija 32 - Konvencija o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana 1932. g.) - (NN-MU 008/2003).
24 Konvencija br. 16 o obveznom liječničkom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
25 Konvencija br. 22 o ugovoru o najmu mornara - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
26 Konvencija br. 32 o zaštiti od nesreće na poslu radnika zaposlenih na ukrcaju i iskrcaju brodova (revidirana) - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
27 Konvencija br. 92 o smještaju posade na brodovima (revidirana) - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994).
28 Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru od godine 1972. - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
29 Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom saobraćaju - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
30 Konvencija o radu pomoraca iz 2006. godine - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine, NN-MU 011/2009).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655