Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Cjenik Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2012.
2 Cjenik Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2021.
3 Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini [tisak] / priredile: Gordana Marić... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
4 Smjernice za provedbu postupka procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke pri prijenosu novca putem poštanskih novčanih uputnica [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
5 Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, NN-MU 005/2008). NE VAŽI!.
6 Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, NN-MU 003/2016).
7 Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, NN-MU 001/2011).
8 Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom, NN-MU 002/2019).
9 Statistički bilten Zavoda za platni promet [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1963-2001. ISSN 1330-3406. NE IZLAZI VIŠE!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655