Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 [Financijski plan Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje : 2014-2016] [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - [Zagreb] : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, [2014.].
2 [Financijski plan za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.] [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2016.
3 [Plan prihoda i rashoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2014.
4 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Grad: Zagreb, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
5 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Bjelovarsko-bilogorska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
6 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Brodsko-posavska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
7 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Dubrovačko-neretvanska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
8 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Istarska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
9 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Karlovačka, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
10 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Koprivničko-križevačka, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
11 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Krapinsko-zagorska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
12 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Ličko-senjska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
13 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Međimurska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
14 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Osječko-baranjska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
15 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Požeško-slavonska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
16 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Primorsko-goranska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
17 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Sisačko-moslavačka, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
18 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Splitsko-dalmatinska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
19 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Varaždinska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
20 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Virovitičko-podravska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
21 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Vukovarsko-srijemska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
22 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Zadarska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
23 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Zagrebačka [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
24 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : 2013. : Županija: Šibensko-kninska, [5. 4. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
25 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Bjelovarsko-bilogorska : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
26 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Brodsko-posavska : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
27 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Dubrovačko-neretvanska : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
28 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Karlovačka : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
29 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Koprivničko-križevačka : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
30 [Sve djelatnosti] : pregled programa po gradovima : Županija: Krapinsko-zagorska : 2012. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655