Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 "Healthy living" Guarantee mark : food criteria : annex 2 [e-dokument] / Croatian Institute of Public Health. - Zagreb : Croatian Institute of Public Health, 2016.
2 Achetons des produits Croates! Be Croative! [e-dokument] / Chambre de Commerce de Croatie. - Zagreb : Chambre Économique de Croatie Département du Commerce Centre de Qualité, 2011.
3 Be CROative ! [e-dokument] / Hozjastvenaja palata Horvatiji. - Zagreb : Hozjastvenaja palata Horvatiji, 2010.
4 Be CROative ! [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, [2010.].
5 Be CROative ! [tisak] / Handelskammern Kroatien. - Zagreb : Handelskammern Kroatien, [2007.].
6 Buy Croatian, Be CROative! [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2013.
7 Buy Croatian, Be CROative! [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2012.
8 Buy Croatian, Be CROative! [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2011.
9 Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi [e-dokument] = Croatian protected agricultural products and foodstuffs / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2021.
10 Izvorno hrvatsko : Hrvatska kvaliteta = Croatian quality : proizvodi/products 2005 - 2006 = Croatian creation [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2006.
11 Jamstveni žig "Živjeti zdravo" : kriteriji za hranu : aneks 2 [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
12 Katalog proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Odjel za upravljanje kvalitetom. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 2016- .
13 Konačni prijedlog Zakona o hrani [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
14 Konačni prijedlog zakona o hrani [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
15 Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje : [listopad 2011.] [e-dokument] / [autor: Marija Ševar]. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna komora, Sektor za savjetovanje i stručni rad, Javna poljoprivredna savjetodavna služba, 2011. - (Ekologija).
16 Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje : [svibanj 2011.] [e-dokument] / [autor: Marija Ševar]. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna komora, 2011. - (Ekologija).
17 Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje [2005.] [tisak] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2005. - (Ekologija).
18 Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje [listopad 2008.] [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2008. - (Ekologija).
19 Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje [ožujak 2008.] [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2008. - (Ekologija).
20 Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje [studeni 2009.] [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2009. - (Ekologija).
21 Koraci do ekoznaka za maslinovo ulje [svibanj 2009.] [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2009. - (Ekologija).
22 Koraci do ekoznaka za vino : [studeni 2012] [e-dokument] / Poljoprivredna savjetodavna služba. - Zagreb : Poljoprivredna savjetodavna služba, 2012. - (Ekologija).
23 Koraci do ekoznaka za vino : [travanj 2012.] [e-dokument] / [autori: Marija Ševar, Jasna Čačić, Branko Čegec]. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna komora, 2012. - (Ekologija).
24 Koraci do ekoznaka za vino : [veljača 2012.] [e-dokument] / [autori: Marija Ševar, Jasna Čačić, Branko Čegec]. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna komora, 2012. - (Ekologija).
25 Koraci do ekoznaka za vino : lipanj 2006. [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2006. - (Ekologija).
26 Koraci do ekoznaka za vino : listopad 2008. [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2008. - (Ekologija).
27 Koraci do ekoznaka za vino : ožujak 2008. [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2008. - (Ekologija).
28 Koraci do ekoznaka za vino : rujan 2005. [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2005. - (Ekologija).
29 Koraci do ekoznaka za vino : studeni 2009. [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2009. - (Ekologija).
30 Koraci do ekoznaka za vino : svibanj 2009. [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2009. - (Ekologija).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655