Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Godišnje izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. - Zagreb : Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, 2018- .
2 Godišnji plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. - Zagreb : Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, 2020.
3 Godišnji plan rada za 2021. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. - Zagreb : Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, 2021.
4 Godišnji plan rada za 2022. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. - Zagreb : Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, 2022.
5 Izvješće o provedbi mjere iz "Akcijskog plana za uklanjanje prepreka ulaganjima" : registar koncesija - javni podaci [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
6 Objava proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom formatu : smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018.
7 Otvoreni podaci za sve : priručnik o ponovnoj uporabi informacija za tijela javne vlasti [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018. ISBN 978-953-8158-09-4.
8 Otvoreni podaci, otvorene mogućnosti [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2020.
9 Politika otvorenih podataka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
10 Report to the European Commission on the availability of public sector information for re-use and the conditions under which it is made available and the redress practices - Croatia [e-dokument] / The Information Commissioner of the Republic of Croatia. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2017.
11 Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032.godine [e-dokument] / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2022.
12 Strateški plan Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva za razdoblje 2019. - 2021. godine [e-dokument] / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. - Zagreb : Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, 2018.
13 Strateški plan Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva za razdoblje 2020. - 2022. godine [e-dokument] / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. - Zagreb : Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655