Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Akcijski plan zapo筶javanja za podru鑚a posebne dr綼vne skrbi Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije 2009. - 2011. godine [e-dokument] / Sisa鑛o-moslava鑛a 緐panija. - Sisak : Sisa鑛o-moslava鑛a 緐panija, 2008.
2 Analiza gospodarskih trendova u Sisa鑛o-moslava鑛oj 緐paniji 2002. - 2007. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Sisak. - Sisak : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Sisak, 2008.
3 Analiza Hrvatske IT industrije po 緐panijama 2008.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris 甶tnik, Dalibor Suboti鑑nec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
4 Analiza Hrvatske IT industrije po 緐panijama 2014.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris 甶tnik, Dalibor Suboti鑑nec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
5 Analiza stanja hrvatske IT industrije [2020] / pripremili za HGK: Boris 甶tnik, Dalibor Suboti鑑nec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
6 Analiza stanja Hrvatske IT industrije [2021] [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris 甶tnik, Dalibor Suboti鑑nec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2021.
7 Evaluacija mjera aktivne politike tr緄箃a rada koje provodi HZZ : komponenta 1 : zavr筺o izvije规e [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje ; GVG ; Bundesagentur f黵 Arbeit ; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, 2008.
8 Evaluacija Programa poticanja zapo筶javanja i rezultata njegove provedbe [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, 2005.
9 Evaluacija sajma poslova 2008. Podru鑞e slu綽e Kutina [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Kutina. - Kutina : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Kutina, 2008.
10 Evaluation of Active Labour Market Policies implemented by CES : component 1 : final report [e-dokument] / Croatian Employment Service ; GVG ; Bundesagentur f黵 Arbeit ; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, 2008.
11 Informacija o nezaposlenosti i zapo筶javanju na podru鑚u grada Virovitice u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica, [2014].
12 Informacija o nezaposlenosti i zapo筶javanju na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2012. godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica, [2013.].
13 Informacija o nezaposlenosti i zapo筶javanju na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2014. godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica, 2014.
14 Informacija o nezaposlenosti i zapo筶javanju na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije u 2016. godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Virovitica, 2016.
15 Informacija o nezaposlenosti i zapo筶javanju u 2011. godini : Viroviti鑛o-podravska 緐panija [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Virovitica. - Virovitica : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Virovitica, 2011.
16 Iz godi筺jeg plana za poticanje zapo筶javanja za 2008. godinu : mjera 7. javni radovi i mjera 8. javni radovi - pojedina鑞i projekti [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, 2008.
17 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u ... godini u Splitsko-dalmatinskoj 緐paniji [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Split. - Split : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Split, 2012- .
18 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u Brodsko-posavskoj 緐paniji u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Slavonski Brod, 2011- .
19 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u Brodsko-posavskoj 緐paniji u 2009. godini [tisak] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Slavonski Brod, 2010.
20 Izvje规e o provedbi mjera iz nadle緉osti Hrvatskoga zavoda za zapo筶javanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapo筶javanja za 2009. i 2010. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, 2011.
21 Izvje规e o provedbi Programa poticanja zapo筶javanja od 1.3.2002. do 28.2.2003. godine [e-dokument] / Povjerenstvo za pra鎒nje i nadzor ostvarivanja programa zapo筶javanja . - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/042] 萫trdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-30] : prilozi za raspravu).
22 Katalog zanimanja : partnerstvo na djelu : IPA IV. komponenta Razvoj ljudskih potencijala, Program Europske unije za Hrvatsku [e-dokument] / [nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a 萢kovec ; partneri: Me餴murska 緐panija, Grad 萢kovec, Grad Prelog, Grad Mursko Sredi规e, Regionalna razvojna agencija Me餴murja - Redea d.o.o.]. - 萢kovec : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a 萢kovec, [2012].
23 Kretanje na tr緄箃u rada u 2010. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac u 2010. godini [tisak] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, 2010.
24 Kretanje na tr緄箃u rada u 2011. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje Podru鑞e slu綽e Karlovac u 2011. godini [tisak] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, [2012.].
25 Kretanje na tr緄箃u rada u 2012. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje Podru鑞og ureda Karlovac u 2012. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, [2013.].
26 Kretanje na tr緄箃u rada u 2013. : izvje箃aj o radu Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje Podru鑞og ureda Karlovac u 2013. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac. - Karlovac : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Karlovac, [2014.].
27 Nacionalni akcijski plan zapo筶javanja za razdoblje 2005. do 2008. godine : rezultati mjera Godi筺jeg plana za poticanje zapo筶javanja u 2008. godini [e-dokument] / Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 2009.
28 Nacionalni akcijski plan zapo筶javanja, za razdoblje od 2005. do 2008. godine : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/054] Pedeset 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-02] : prilozi za raspravu).
29 Nacionalni plan za poticanje zapo筶javanja za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2009.].
30 Nacionalni plan za poticanje zapo筶javanja za 2011. i 2012. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655