Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Adriatic archipelago : sea area Split [tisak] / Hydrographic Institute of the Republic of Croatia. - Split : Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, 2012.
2 Croatia to the world [tisak] = Kroatisches Wirtschaftspanorama = Hrvatska svijetu / Croatian Chamber of Commerce ; editor-in-chief Milivoj ﹐ljan. - Zagreb : IP Revijalna izdanja : Croatian Chamber of Commerce, 1994. - (Biblioteka AURA). ISBN 953-6077-00-0.
3 Dr綼vni program za箃ite i kori箃enja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora : nacrt prijedloga [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/256] Dvjesto pedeset i 筫sta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-08-30] prilozi za raspravu).
4 Informacija o problematici izlova nezavi鑑jne divlja鑙 na kvarnerskim otocima [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za turizam, poduzetni箃vo i ruralni razvoj. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2018.
5 Informacija o rezultatima izrade Master plana razvoja luka otvorenih za javni promet od 緐panijskog i lokalnog zna鑑ja na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2017.
6 Izvje规e o izvr筫nju godi筺jeg programa za箃ite, odr綼vanja, o鑥vanja, promicanja i kori箃enja Nacionalnog parka Kornati za ... godinu [e-dokument] / Nacionalni park Kornati. - Murter : Javna ustanova Nacionalni park Kornati, 2013- .
7 Izvje规e o stanju u okoli筧 Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016.-2020. [e-dokument] / Zeleni servis d.o.o.. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2021.
8 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje od 2014.-2018 [e-dokument] / URBOS d.o.o. - Split : Grad Dubrovnik, 2020.
9 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje od 2014.-2018. [e-dokument] / URBOS d.o.o.. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2020.
10 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2004. i 2005. godini / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset 鑕tvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
11 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2006. godini / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
12 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2006. godini [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/245] Dvjesto 鑕trdeset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-10] prilozi za raspravu).
13 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2007. godini [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/32] Tridesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-02] prilozi za raspravu).
14 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2008. godini [e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
15 Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
16 Jadransko more - isto鑞a obala : Jugoslavija : Vis, Starigrad, Vrboska i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka, Prioba, Karbuni, Velji i Mali Lago (planovi) [kartografska gra餫 ] / Dr綼vni hidrografski institut. - razna mjerila. - Split : Dr綼vni hidrografski institut, 1984.
17 Kona鑞o izvje规e o provedbi Programa obnove opo綼renih 箄mskih i poljoprivrednih povr筰na na otocima i priobalju u 2003. godini [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/160] Sto 筫zdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-17] prilozi za raspravu).
18 Kona鑞o izvje规e o provedbi Programa ure餰nja postoje鎖h zapu箃enih 箄mskih i poljskih puteva na otocima i priobalju [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, 箄marstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/44] 萫trdeset鑕tvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-09-17] prilozi za raspravu).
19 Koncept i idejni projekt energetski samostojne ekolo筴e ku鎒 kao elementa autonomnog solarnog sela za seoski turizam na otocima [e-dokument] / autori 甧ljka Hrs Borkovi, Zdeslav Mati. - Zagreb : Energetski institut "Hrvoje Po綼r", 2003.
20 Kroatien : ein kleines Land f黵 einen grossen Urlaub : Die tausend Inseln der kroatischen Adria [tisak] / Kroatische Zentrale f黵 Tourismus. - Zagreb : Kroatische Zentrale f黵 Tourismus, [1999].
21 Odluka o odabiru projekata razvoja otoka za sufinanciranje iz Prora鑥na Primorsko-goranske 畊panije za 2023. godinu [e-dokument] / 畊pan Primorsko-goranske 緐panije. - [Rijeka] : Primorsko-goranska 緐panija, 2023.
22 Okvirni ugovor o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i dru箃vene infrastrukture na hrvatskim otocima izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe - (Zakon o potvr餴vanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i dru箃vene infrastrukture na hrvatskim otocima izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke vije鎍 Europe, NN-MU 005/2005).
23 Plan i program zdravstvene za箃ite na otocima [tisak + e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2007. ISBN 953-6930-28-5.
24 Pravila pona筧nja u nacionalnom parku Kornati [tisak] / Nacionalni park Kornati. - Murter : Javna ustanova Nacionalni park Kornati, 1999.
25 Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranie projekata razvoja otoka iz Prora鑥na Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / 畊pan Primorsko-goranske 緐panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2019.
26 Prijedlog nacionalnog programa razvitka otoka / [Ministarstvo razvitka i obnove, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
27 Prirodni kontrasti otoka Mljeta [tisak] / Miro Andri ; podvodne fotografije Miro Andri. - Zagreb : JUNP Mljet : Hrvatski prirodoslovni muzej, 1998. ISBN 953-6645-01-7.
28 Program "Hrvatski oto鑞i proizvod" [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
29 Puna otoka : nauti鑛a Hrvatska : ne ispunjavajte 緄vot danima, ispunite dane 緄votom [e-dokument] / Hrvatska turisti鑛a zajednica. - Zagreb : Hrvatska turisti鑛a zajednica, 2019.
30 Strategija kori箃enja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/274] Dvjesto sedamdeset i 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-29] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655