Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Agencija za zaštitu osobnih podataka [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, [2009].
2 Deklaracija o zaštiti osobnih podataka [e-dokument] / Općina Barilović. - Barilović : Općina Barilović, 2018.
3 Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u svezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka - (Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, NN-MU 004/2005).
4 Evidencije podataka bitnih za oporezivanje [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
5 Godišnje izvješće o radu za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Agencija za zaštitu osobnih podataka]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
6 Godišnje izvješće o radu za 2007. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka [e-dokument] / [Agencija za zaštitu osobnih podataka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
7 Godišnji plan rada Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2018. godinu [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2018.
8 Informacije? : smjernice za pristup informacijama [tisak] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka : Ministartsvo pravosuđa, [2012.].
9 ISO 27001 zaštita osobnih podataka i računalstvo u oblaku [tisak] / [pripremila: Snježana Grgić]. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2012.
10 Izjava o zaštiti osobnih podataka [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2018.
11 Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2006. godinu / [Agencija za zaštitu osobnih podataka]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
12 Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2009. godinu [e-dokument] / [Agencija za zaštitu osobnih podataka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
13 Kako zaštititi osobne podatke djece i zaposlenika škole : vodič za zaposlene u školskim ustanovama [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, [2021].
14 Kako zaštititi svoje osobne podatke online? : saznajte kako se zaštititi na vrijeme [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, [2022].
15 Kodeks ponašanja [e-dokument] / Općina Cista Provo, Načelnik. - Cista Provo : Općina Cista Provo, 2019.
16 Kodeks ponašanja u skladu s odredbama opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018.
17 Konačni prijedlog zakona o osobnom identifikacijskom broju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog zakona o telekomunikacijama [e-dokument] / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka - treće čitanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
22 Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - (Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, NN-MU 004/2005).
23 Moja fejs priča [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2018.
24 Naputak o dodjeljivanju AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, 2018.
25 Naputak o dodjeljivanju AAI@EduHr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@EduHr elektroničkih identiteta u Institutu za javne financije [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
26 Naputak o dodjeljivanju AAI@EduHr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@EduHr elektroničkih identiteta u Institutu za turizam [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2014.
27 Obrada osobnih podataka klijenata osiguravajućih društva [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2017.
28 Odluka o proceduri za slučaj povrede osobnih podataka [e-dokument] / Centar za posebno skrbništvo. - Zagreb : Centar za posebno skrbništvo, 2019.
29 OIB : osobni identifikacijski broj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2008.].
30 Opća politika zaštite osobnih podataka u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655