Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2014. - 2020. [e-dokument] / [PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja]. - [Križevci] : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, [2014].
2 Diplomatski i konzularni zbor i međunarodne organizacije u Republici Hrvatskoj [prosinac 2003.] [tisak] = Diplomatic and consular corps and international organizations in the Republic of Croatia / Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, 2003.
3 Diplomatski i konzularni zbor i međunarodne organizacije u Republici Hrvatskoj [prosinac 2004.] [tisak] = Diplomatic and consular corps and international organizations in the Republic of Croatia / Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, 2004.
4 Glasnik [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2008- .
5 Human resources development strategy for Karlovačka County : 2006-2012 [e-dokument] / Karlovac County. - Karlovac : Karlovac County, 2006.
6 Human resources development strategy for Požega Slavonia county 2006 - 2012 [e-dokument] / Croatian Employment Service, District Office Požega. - Požega : Croatian Employment Service, District Office Požega, 2006.
7 Human resources strategy for researchers : action plan [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2011.
8 Human resources strategy for researchers : internal analysis [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010.
9 Izvješće o provedenoj procjeni potreba za obukom i razvojem (TNA) [e-dokument] / Helena Dujmović, Boris Vitas i Maša Ljuština. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2018.
10 Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi 2010.-2013. za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, [2014.].
11 Komunikacijski plan - plan oglašavanja Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2014. - 2020. [e-dokument] / [PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja]. - [Križevci] : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, [2014].
12 Konvencija o sigurnosti osoblja Ujedinjenih naroda i pridruženog osoblja - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o sigurnosti osoblja Ujedinjenih naroda i pridruženog osoblja, NN-MU 012/1999).
13 Lika Senj Human Resource Development Strategy : 2006. - 2010. [e-dokument] / Lika-Senj County. - [Gospić] : Lika-Senj County, [2006.].
14 Ljudski resursi u suzbijanju terorizma : znanstveno-stručni skup 7. i 8. rujna 2006. [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. ISBN 978-953-161-202-9.
15 Mali savjeti za upravljanje ljudskim potencijalima [e-dokument] / priredili: Dražen Glavaš ; Martina Keller ; Mihael Rukavina. - Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega, [2014.].
16 Odluka o definiranju psihološke djelatnosti u području organizacijske psihologije i psihologije rada [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2015.
17 Odluka o navođenju pripadnosti (afilijacija) Sveučilištu u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2018.
18 Odluka o uvjetima reizbora u nastavna zvanja predavača, višeg predavača i profesora visoke škole [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021.
19 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. : prioritetna os 3 : obrazovanje i cjeloživotno učenje [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2016.
20 Opći kriteriji za ustanove koje potvrđuju osoblje (EN 45013:1989) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN EN ; 45013).
21 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova [e-dokument] / Državni ured za upravljanje državnom imovinom. - Zagreb : Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 2013.
22 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2012.
23 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2012.
24 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova [e-dokument] / Narodne novine d.d.. - Zagreb : Narodne novine, 2012.
25 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2011. do 2015. godine [e-dokument] / Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. - Koprivnica : Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 2013.
26 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji do 2015. godine [e-dokument] / Ured državne uprave u Međimurskoj županiji. - Čakovec : Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, 2014.
27 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje 2014 - 2015. godine [e-dokument] / Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji. - Slavonski Brod : Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, 2014.
28 Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje 2021 - 2025. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
29 Plan djelovanja za uspostavljanje i promicanje ravnopravnosti spolova Ministarstva branitelja za razdoblje od 2012. do 2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2012.
30 Plan i program rada pripravnika Državnog arhiva u Vukovaru za 2022. godinu [e-dokument] / Državni arhiv u Vukovaru. - Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655