Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u Europsku uniju na financijski sektor [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sektor za procjenu rizika, istraživanje i statistiku, Odjel za sistemske i specifične rizike. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
2 Anketni upitnik o upravljanju rizicima u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
3 Code of Insurance and Reinsurance Business Ethics [e-dokument] / Croatian Chamber of Commerce. - Zagreb : Croatian Chamber of Commerce, 2004.
4 Does Croatia need risk-based deposit insurance premia? [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 10).
5 Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj [tisak] / priredila Tanja Stahuljak. - Zagreb : Direkcija za nadzor društava za osiguranje, Hrvatski ured za osiguranje, 2003.
6 Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga [tisak + e-dokument] / Ante Babić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2005. ISBN 953-7010-49-X.
7 Financijska pismenost [2020] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2020.
8 Financijska pismenost [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2018.
9 Godišnja analiza predstavki : 2011 [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sektor za suradnju i unaprjeđenje poslovanja, Odjel za informiranje, edukaciju i zaštitu potrošača . - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
10 Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za ... godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za osiguranje izvoza. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.] - .
11 Godišnje izvješće za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga / [Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
12 Godišnje izvješće za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
13 Hagenin bilten : bilten Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja [tisak] = Hagena bulletin : Bulletin of Agency for supervision of pension funds and insurance / Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, 2002-2005 . ISSN 1333-8773. NE IZLAZI VIŠE!.
14 Hagenin monitor [tisak] / Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, 2002-2005. NE IZLAZI VIŠE!.
15 How can Croatia's deposit insurance system be improved [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 11).
16 Insurance market in the Republic of Croatia : [1998-2002] [e-dokument] / Insurance Companies Supervisory Authority. - Zagreb : Insurance Companies Supervisory Authority, 2003.
17 Insurance market in the Republic of Croatia : [1999-2003] [e-dokument] / Insurance Companies Supervisory Authority. - Zagreb : Insurance Companies Supervisory Authority, 2004.
18 Insurance market of the Republic of Croatia in I-IX/2003 [e-dokument] / Supervisory Directorate for Insurance Companies. - Zagreb : Supervisory Directorate for Insurance Companies, 2003.
19 Insurance market of the Republic of Croatia in I-VI/2005 [e-dokument] / Supervisory Directorate for Insurance Companies. - Zagreb : Supervisory Directorate for Insurance Companies, 2005.
20 Istraživanje tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2018. [e-dokument] / Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2019.
21 Izvješće o stanju djelatnosti osiguranja i radu Direkcije za nadzor društava za osiguranje u 2004. godini [e-dokument] / Direkcija za nadzor društava za osiguranje. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/097] Devedeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-08-26] prilozi za raspravu).
22 Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
23 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [listopad, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
24 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [prosinac, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
25 Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 15).
26 Konačni prijedlog zakona o obveznim odnosima [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/064] Šezdeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2005-02-03] : prilozi za raspravu).
27 Konačni prijedlog zakona o obveznim odnosima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
28 Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
29 Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
30 Konačni prijedlog zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655