Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Aplikativni podsustav Ovršni postupak i Portalska aplikacija eOvrha : uputa za rad [tisak] / priredila Lidija Malčević. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
2 Izvješće o tijeku provedbe postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje od 2009. do 2012. godine ; Plan aktivnosti za provedbu postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje od 2013. do 2014. godine [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
3 Javni komisionari : vodič kroz ovršni postupak [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb, Javni komisionari. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2009.
4 Konačni prijedlog ovršnog zakona [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/79] Sedamdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-16] prilozi za raspravu).
5 Konačni prijedlog zakona o javnim ovršiteljima [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/79] Sedamdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-16] prilozi za raspravu).
6 Konačni prijedlog zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
7 Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom - (Zakon o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom, NN-MU 014/1997).
8 Metodologija ovršnog postupka u Poreznoj upravi [tisak] / priredile Veronka Radica, Danijela Rudić, Ana-Mari Zudenigo Steinbauer. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
9 Nacrt prijedloga zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/66] Šezdesetšesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-01] prilozi za raspravu).
10 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 30. studenoga 2022. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
11 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 31. listopada 2018. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
12 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 31. prosinca 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
13 Prijedlog ovršnog zakona : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/66] Šezdesetšesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-01] prilozi za raspravu).
14 Prijedlog ovršnog zakona [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
15 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/66] Šezdesetšesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-01] prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
18 Protokol o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2015.
19 Vodič kroz ovršni postupak [e-dokument] / Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655