Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Baselska konvencija o nadzoru prekograni鑞og prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju - (Zakon o potvr餴vanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograni鑞og prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 003/1994).
2 Baselska konvencija. Dokument 1. : Baselska konvencija o nadzoru prekograni鑞og prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju [tisak] - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i za箃ite okoli筧 Republike Hrvatske, 1994.
3 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2010.
4 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2015.
5 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012.
6 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2013.
7 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2011.
8 Izvje规e o elektri鑞om i elektroni鑛om otpadu za ... godinu [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2007- .
9 Izvje规e o komunalnom otpadu za ... godinu [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2008- .
10 Izvje规e o kontroli lokacija na kojima se provode mjere sprje鑑vanja odbacivanja otpada [e-dokument] / Grad Lepoglava. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2019.
11 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada te tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada na podru鑚u Op鎖ne Sveti Ivan 產bno u 2021. godini [e-dokument] / Op鎖na Sveti Ivan 產bno, Op鎖nski na鑕lnik. - Sveti Ivan 產bno : Op鎖na Sveti Ivan 產bno, 2022.
12 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada te tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada u ... godini na podru鑚u Op鎖ne Antunovac [e-dokument] / Op鎖na Antunovac, Op鎖nski na鑕lnik. - Antunovac : Op鎖na Antunovac, 2021- .
13 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada te tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada na podru鑚u Op鎖ne Kne緀vi Vinogradi u ... godini [e-dokument] / Op鎖na Kne緀vi Vinogradi. - Kne緀vi Vinogradi : Op鎖na Kne緀vi Vinogradi, 2019-.
14 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada te tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada na podru鑚u Op鎖ne Molve u ... godini [e-dokument] / Op鎖na Molve. - Molve : Op鎖na Molve, 2021- .
15 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada te tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada na podru鑚u Op鎖ne Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec, Na鑕lnik. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2022.
16 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada te tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada na podru鑚u Op鎖ne Peteranec u 2022. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec, Na鑕lnik. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2023.
17 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada, tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada i provedbi mjera spre鑑vanja nepropisnog odbacivanja otpada na podru鑚u Grada Valpova u ... godini [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vije鎒. - Valpovo : Grad Valpovo, 2019- .
18 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada, tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada i provedbi mjera za sprje鑑vanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Op鎖ne Vidovec za 2020. godinu [e-dokument] / Op鎖na Vidovec. - Vidovec : Op鎖na Vidovec, 2021.
19 Izvje规e o lokacijama i koli鑙nama odba鑕nog otpada, tro筴ovima uklanjanja odba鑕nog otpada te provedbi mjera za sprje鑑vanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje otpada odba鑕nog u okoli na podru鑚u Grada Vara綿inske Toplice u ..... godini [e-dokument] / Gradona鑕lnica Grada Vara綿inske Toplice. - Vara綿inske Toplice : Grad Vara綿inske Toplice, 2019- .
20 Izvje规e o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja i odvoza komunalnog otpada na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi, 2013.
21 Izvje规e o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja i odvoza komunalnog otpada na podru鑚u Vara綿inske 緐panije za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in, 2013.
22 Izvje规e o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2013.
23 Izvje规e o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na podru鑚u Istarske 緐panije za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2013.
24 Izvje规e o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomske opravdanosti razlika u cijeni skupljanja i odvoza komunalnog otpada na podru鑚u Me餴murske 緐panije za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, 2013.
25 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2015.
26 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na podru鑚u Me餴murske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec, 2015.
27 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na podru鑚u Istarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2015.
28 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na podru鑚u Vara綿inske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in, 2015.
29 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi, 2015.
30 Izvje规e o otpadnim baterijama i akumulatorima za ... godinu [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2006- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655