Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu ; Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2011. ; Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti [e-dokument] / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2012.
2 Kaznenopravna odgovornost za policijsku uporabu vatrenog oružja [tisak] / Petar Veić ; Policijska akademija, Visoka policijska škola. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. - (Istraživanja (Ministarstvo unutarnjih poslova) ; knj. 3). ISBN 953-161-064-9.
3 Konačni prijedlog zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : nacrt [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/022] Dvadeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2002-12-19] : prilozi za raspravu).
4 Konačni prijedlog zakona o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
5 Konačni prijedlog zakona o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/050] Pedeseta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-18] : prilozi za raspravu).
6 Konačni prijedlog zakona odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - treće čitanje - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
7 Mišljenje Vlade Republike Hrvatske o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti koji je podnio Klub zastupnika HSP-a / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
8 Nadležnosti i odgovornosti [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu od zračenja. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu od zračenja, 2005.
9 Pravilnik o fiskalnoj odgovornosti u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici [e-dokument] / Hrvatska vatrogasna zajednica. - Zagreb : Hrvatska vatrogasna zajednica, 2012.
10 Preporuka Vijeća Ministara Vijeća Europe (2010) 12: neovisnost, učinkovitost i odgovornosti sudaca i Magna Carta sudaca - temeljna načela [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2011.
11 Prijedlog zakona o odgovornosti za štetu nastalu usliijed terorističkih akata i javnih demonstracija : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/025] Dvadeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-16] : prilozi za raspravu).
12 Prijedlog zakona o potvrđivanju Budimpeštanske konvencije o ugovoru o prijevozu roba unutarnjim plovnim putovima [CMNI], s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
13 Prijedlog zakona o pošti, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
14 Uputa o popunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
15 Zakonske obaveze posjednika (vlasnika/korisnika/skrbnika) pasa [e-dokument] / Općina Rešetari. - Rešetari : Općina Rešetari, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655