Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 [Erasmus+: Mogućnosti za mlade : letak] [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, [2014.].
2 Akademska rangiranja [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2019.
3 Amandmani na Konačni prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (P.Z.E. br. 84) [e-dokument] / [Zastupnica Marija Lugarić (SDP), izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
4 Amandmani na Konačni prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (P.Z.E. br. 84) [e-dokument] / [Zastupnici Gvozden Flego i Marija Lugarić (SDP), izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
5 Analiza godišnjih izvještaja za 2013. godinu [e-dokument] / CARNet. - Zagreb : CARNet, [2014].
6 Državni pedagoški standard srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/09] Deveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-06] prilozi za raspravu).
7 eTwinning : primjeri dobre prakse 2009.-2012. [tisak] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
8 Evaluacija stručnog usavršavanja suradnika mreže podrške samovrednovanju škola : tema stručnog usavršavanja: Asertivnost i modeli učenja odraslih [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2012.
9 Evaluacija stručnog usavršavanja suradnika mreže podrške samovrednovanju škola : tema stručnog usavršavanja: Edukacija i razmjena iskustava suradnika mreže podrške samovrednovanju škola [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2012.
10 Evaluacija stručnog usavršavanja suradnika mreže podrške samovrjednovanju škola "Odabrane teme: Asertivnost i modeli učenja odraslih" [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011.
11 Godišnjak grada Vukovara ... riječju i slikom [tisak + e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2009- .
12 Handbook for the self-evaluation of early childhood and preschool education institutions [e-dokument] / National Centre for External Evaluation of Education. - Zagreb : National Centre for External Evaluation of Education, 2013.
13 Hrvatski srednjoškolski vodič [tisak] / urednik Ivan Rušak. - Zagreb : Školske novine : Pergamena : Ministarstvo prosvjete i športa, 1996. - (Hrvatsko školstvo ; knj. 1). ISBN 953-160-086-4.
14 I ja želim sudjelovati : particiipacija djece u školi [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2019.
15 Informacija o prijavi projekata na poziv na dostavu projektnih prijedloga energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2017.
16 Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere"Školska shema 2020/20212 [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2020.
17 Informacija o školskim sportskim dvoranama školskih ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
18 Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u funkciji odgojno-obrazovnog procesa [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.
19 Istraživanje postojećih kapaciteta osnovnih i srednjih škola za provedbu profesionalnog usmjeravanja : izvještaj [e-dokument] / Margareta Gregurović ; Natalija Lukić. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije : Euroguidance, 2014.
20 Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u razdoblju od 24. travnja 2001. do 15. studenoga 2004. godine / [Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
21 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Osnovne škole Vladimir Nazor Nova Bukovica za 2011. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica. - Virovitica : Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica, 2013.
22 Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec...(et al.). - Čakovec : Državni ured za reviziju [etc.], 2009.
23 Izvješće o provedbi Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, u razdoblju od 10. lipnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
24 Izvješće o provedenom stručnom usavršavanju članova timova za kvalitetu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja : prvi ciklus provedbe projekta samovrednovanja : (rujan 2012./lipanj 2013.) [e-dokument] / pripremila: Sandra Antulić. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2013.
25 Izvješće o provedenom stručnom usavršavanju članova timova za kvalitetu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja : treći ciklus provedbe projekta samovrednovanja : (ped.god. 2013./2014.) [e-dokument] / pripremila: Sandra Antulić. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, [2014].
26 Izvješće o stanju u školstvu vezano uz provedbu štrajka / Ministarstvo prosvjete i športa. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
27 Kako zaštititi osobne podatke djece i zaposlenika škole : vodič za zaposlene u školskim ustanovama [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, [2021].
28 Konačni prijedlog zakona o nostrifikaciji i priznavanju ekvivalencije stranih školskih svjedodžbi i diploma [e-dokument] / [Ministarstvo prosvjete i športa, izrada nacrta ; Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
29 Konačni prijedlog zakona o nostrifikaciji i priznavanju ekvivalencije stranih školskih svjedodžbi i diploma [e-dokument] / Ministarstvo prosvjete i športa ; Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/051] Pedeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-26] : prilozi za raspravu).
30 Konačni prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655