Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010]. - ; 122(Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
2 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011]. - ; 140(Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
3 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 175).
4 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 181).
5 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 184).
6 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 199).
7 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 157).
8 Doprinosi za obvezna osiguranja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 199).
9 HZZO vodič za kontrolu privremene nesposobnosti za rad osiguranika (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
10 HZZO vodič za kontrolu privremene nesposobnosti za rad osiguranika (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019].
11 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
12 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019).
13 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2020) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2020].
14 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
15 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019].
16 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
17 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019].
18 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2020].
19 Vodič prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - 3. dopunjeno izdanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2005.
20 Vodič prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - 2. dopunjeno izdanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2005.
21 Vodič prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2004.
22 Zakon o doprinosima : s komentarom [tisak] / priredili Ksenija Cipek, Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655