Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 [Regos] .e-newsletter [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2007- .
2 Compulsory pension insurance under generational solidary pension scheme (PAYG, 1st pillar) [e-dokument] / Croatian Pension Insurance Institute. - Zagreb : Croatian Pension Insurance Institute, 2019.
3 Compulsory pension insurance under generational solidary pension scheme [e-dokument] / Croatian Pension Insurance Institute . - Zagreb : Croatian Pension Insurance Institute, 2014.
4 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011]. - ; 140(Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
5 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
6 Doprinosi za obvezna osiguranja : (obvezni doprinosi) [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
7 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 175).
8 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 181).
9 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 184).
10 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 199).
11 Doprinosi za obvezna osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 157).
12 Doprinosi za obvezna osiguranja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 199).
13 Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika [e-dokument] / Središnji registar osiguranika. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/181] Sto osamdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-01] prilozi za raspravu).
14 Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2002. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/041] Četrdeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-24] : prilozi za raspravu).
15 Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2006. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/248] Dvjesto četrdeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-19] prilozi za raspravu).
16 Konačni prijedlog zakona o doprinosima [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog zakona o doprinosima za obvezna osiguranja - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
18 Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnost : 2019 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
19 Nacrt prijedloga zakona o doprinosima (s Konačnim prijedlogom zakona) [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
20 Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti ... : I. stup [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2015- .
21 Oporezivanje plaća isplaćenih za protekla porezna razdoblja i doprinosi za obvezna osiguranja te izvješćivanje na JOPPD obrascu : s primjerima [tisak] / priredili Dražen Opalić i Iva Uljanić Škreblin. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
22 Pomorci - članovi posade brodova u međunarodnoj plovidbi : godišnja prijava poreza na dohodak za 2009. i doprinosi za obvezna osiguranja za 2010. : [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
23 Prijedlog zakona o osiguranju s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/121] Sto dvadeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-16] prilozi za raspravu).
24 Prijedlog zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
25 Priručnik o Obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja [e-građa] / glavni i odgovorni urednici Zoran Protega i Ksenija Vugrin. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2005. ISBN 953-95110-0-3.
26 Priručnik o Obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja [tisak] / glavni i odgovorni urednici Zoran Protega i Ksenija Vugrin. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2005. ISBN 953-95110-0-3.
27 Regos : Central Registry of Affiliates [tisak] / editor in chief Zoran Protega. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2005.
28 Regos : Središnji registar osiguranika [tisak] / glavni i odgovorni urednik Zoran Protega. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2005.
29 Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih, tromjesečnih i drugih izvještaja obveznog mirovinskog fonda u elektroničkom obliku [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2018.
30 Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima u elektroničkom obliku [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655