Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : kuna 382.975.506,40 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2014.
2 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : kuna 368.983.299,60 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2006.
3 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : kuna 368.983.299,60 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
4 Informacijski memorandum [e-dokument] / Hrvatska po箃a. - Zagreb : Hrvatska po箃a, 2014.
5 Informacijski memorandum o izdavanju podre餰nih obveznica koje se uklju鑥ju u dopunski kapital [e-dokument] / Hrvatska po箃anska banka. - Zagreb : Hrvatska po箃anska banka, 2014.
6 Informativna bro箄ra : obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2007- .
7 Izvje规e o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske za ... / [Komisija za vrijednosne papire]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
8 Izvje规e o radu u 1998. godini [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
9 Izvje规e o radu za 1998. godinu i prvih osam mjeseci 1999. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
10 Izvje规e o radu za 1999. godinu i prvih 筫st mjeseci 2000. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2000.
11 Izvje规e o radu za 2000. godinu i prvih 筫st mjeseci 2001. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2001.
12 Izvje规e o radu za 2001. godinu i prvih 筫st mjeseci 2002. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2002.
13 Izvje规e o radu za 2002. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2003.
14 Izvje规e o radu za 2003. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2004.
15 Izvje规e o radu za 2004. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2005.
16 Izvje规e o radu za razdoblje od osnivanja do 31.12.1997. godine i za prvo polugodi箃e 1998. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1998.
17 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : informativna bro箄ra [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
18 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : informativna bro箄ra : [2014] [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014].
19 Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na doma鎒m tr緄箃u kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/44] 萫trdeset鑕tvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-03-04] prilozi za raspravu).
20 Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na doma鎒m tr緄箃u kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/68] 〆zdesetosma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-13] prilozi za raspravu).
21 Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na doma鎒m tr緄箃u kapitala u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/212] Dvjesto dvanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-01] prilozi za raspravu).
22 Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na doma鎒m tr緄箃u kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 eura : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/44] 萫trdeset鑕tvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-03-04] prilozi za raspravu).
23 Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na doma鎒m tr緄箃u kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 EUR-a : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/68] 〆zdesetosma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-13] prilozi za raspravu).
24 OIV Prospekt [e-dokument] / Oda筰lja鑙 i veze d.o.o.. - Zagreb : Oda筰lja鑙 i veze d.o.o., 2011.
25 Prospekt uvr箃enja HRK 400,0 milijuna obveznica kamatna stopa 7,75 posto, dospije鎒 2015. [e-dokument] / Hrvatska po箃a. - Zagreb : Hrvatska po箃a, 2012.
26 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a za 2003. godinu [e-dokument] / [Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
27 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a za 2003. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2004.
28 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a za 2004. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2005.
29 Sa緀tak izvje规a o radu za 2001. godinu i prvih 筫st mjeseci 2002. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2002.
30 Sa緀tak izvje规a o radu za 2002. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655