Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Katalog obrtništva 2009. = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2009.
2 Katalog obrtništva 2010 [e-građa] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, [2010].
3 Katalog obrtništva 2010. = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [tisak + e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, [2010].
4 Katalog obrtništva [2005.] = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2005.
5 Katalog obrtništva [2006.] = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [tisak + e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2006.
6 Katalog obrtništva [2007.] = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2007.
7 Katalog obrtništva [2008.] = Katalog des Gewerbewesens = The handicrafts catalogue = Catalogo dell'artigianato [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2008.
8 Novosti projekta PEGASE [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2012.
9 Obrtnici : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2005]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 54).
10 Obrtnik & [i] partner : pametan program pogodnosti... samo za obrtnike [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2012- .
11 Obrtništvo u brojkama : ... : statistički pregled [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2003- .
12 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2022.
13 Osobne usluge, ostale usluge [videosnimka] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Zavod za zapošljavanje, 1996. - (Portreti zanimanja ; 3).
14 Otvaranje obrta u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji [tisak] / Rozalija Filipović Baljak, Ana Marinić, Miran Šoić. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2006.
15 Podaci o obrtima 2003. - 2021. [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2021.
16 Porezni priručnik za obrtnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-68-0.
17 Porezni priručnik za obrtnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-51-2.
18 Porezni priručnik za obrtnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-38-9.
19 Porezni priručnik za obrtnike [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-74-1.
20 Porezni priručnik za obrtnike [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-73-0 (online) ; 978-953-7613-72-3 (tisak).
21 Porezni priručnik za obrtnike [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006. ISBN 953-6047-72-1.
22 Porezni priručnik za obrtnike [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007. ISBN 978-953-6047-85-7.
23 Postani majstor [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2006.
24 Pravilnik o organizaciji nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na sajmovima u zemlji i inozemstvu [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora, Upravni odbor. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2012.
25 Pravo i pravni propisi u obrtništvu : priručnik za polaganje majstorskog ispita [tisak] / Renata Tomljenović. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora : Pučko otvoreno učilište, 2004. - (Biblioteka Majstor). ISBN 953-6054-97-3.
26 Program rada Hrvatske obrtničke komore za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2015-.
27 Protokol o nastupu na sajmovima [e-dokument] / Hrvatska obrtnička komora, Upravni odbor. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2012.
28 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2010. do 2014. godine [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. ISBN 978-953-7613-53-2.
29 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2009. do 2013. godine [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-53-2.
30 Strojarstvo [videosnimka] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Zavod za zapošljavanje, 1996. - (Portreti zanimanja ; 2).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655