Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Agencija za mobilnost i programe Europske unije - međunarodna dimenzija učenja = Agency for Mobility and EU Programmes - International Dimension of Learning [tisak + e-dokument] / urednica Tina Šarić. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2010.
2 Agencija za odgoj i obrazovanje... [tisak] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, [2009]- . ISSN 1847-2680.
3 Akcijski plan za definiranje ishoda učenja : izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja : priručnik za sveučilišne nastavnike [e-dokument] / Vesna Kovač, Svjetlana Kolić-Lehovac. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2008. ISBN 978-953-96970-4-2.
4 Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2027. godine, za razdoblje do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2023.
5 Analiza implementacije Bolonjskog procesa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju 2005./2006. do 2010./2011. [tisak] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
6 BA-MA-DO - bakalaureat, magisterij i doktorat u Italiji : neka iskustva u primjeni Bolonjskog procesa [e-dokument] / Gaetano Bonetta... [et al.] ; prevele Mirjana Alujević... [et al.]. - Split : Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2007.
7 Bolonja u Hrvatskoj : publikacija projekta Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces 2011. - 2013. [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2013. ISBN 978-953-57504-1-3.
8 Bolonjski proces : informacije za gospodarstvo [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora ; Hrvatska udruga poslodavaca. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008. ISBN 978-953-6002-35-1.
9 Demokratsko upravljanje školama : učimo i živimo demokraciju [tisak] / Elizabeth Bäckman i Bernard Trafford. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2008. ISBN 978-953-6569-52-6 ; 13:978-92-871-6088-1.
10 Doktorski studiji u Bolonjskom procesu : moving ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO), TEMPUS UM_JEP-18094-2003 [tisak] / glavne i odgovorne urednice Melita Kovačević, Ana Ružička. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2007. ISBN 978-953-6002-29-0.
11 Državni pedagoški standardi [tisak] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2009. ISBN 978-953-6569-56-4.
12 Education and Teacher Training Agency ... [tisak] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, [2009]- . ISSN 1847-2699.
13 Education and Teacher Training Agency [tisak] / Education and Teacher Training Agency. - Zagreb : Education and Teacher Training Agency, [2009.].
14 Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu školu 2005./2006. [tisak + e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006. ISBN 953-6569-17-5.
15 Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu školu 2005./2006. [tisak] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006. ISBN 953-6569-20-5.
16 Guide through the Croatian education system [e-dokument] / Ministry of Science, Education and Sports. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, [2015].
17 Hrvatski nacionalni obrazovni standard : moja nova škola [e-dokument] / [urednik: Ivan Milanović Litre]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.
18 Ispitni katalog za učitelje predmetne nastave u osnovnoj školi : vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika osmih razreda osnovnih škola u RH u školskoj godini 2007./2008. [tisak] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008.
19 Ispitni katalog za učitelje razredne nastave u osnovnoj školi : vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika četvrtih razreda osnovnih škola u RH u školskoj godini 2007./2008. [tisak] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008.
20 Izvješće o provedbi projekta vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika 4. i 8. razreda osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2007./2008. : prilozi [tisak] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008. ISBN 978-953-7556-09-9.
21 Izvješće o provedbi projekta vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika 4. i 8. razreda osnovne škole : školska godina 2007./2008. [tisak + e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008 . ISBN 978-953-7556-08-2.
22 Konačni prijedlog zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
23 Nacionalni ispiti u I. razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih programa provedeni od 29. do 31. svibnja 2007. godine [tisak + e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008. - (Biblioteka Vanjsko vrjednovanje obrazovanja). ISBN 978-953-7556-07-05.
24 Nacionalni ispiti u II. razredima gimnazijskih programa provedeni 21. veljače 2007. godine : prilozi [tisak] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007. - (Biblioteka Vanjsko vrjednovanje obrazovanja). ISBN 978-953-7556-01-3.
25 Nacionalni ispiti u II. razredima gimnazijskih programa provedeni 21. veljače 2007. godine [tisak + e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007. - (Biblioteka Vanjsko vrjednovanje obrazovanja). ISBN 978-953-7556-00-6.
26 Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2023.
27 Nacrt konačnog prijedloga zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/174] Sto sedamdest četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-07-06] prilozi za raspravu).
28 Obrazovanje i učenje odraslih: razvoj i najnovija postignuća : nacionalno izvješće Republike Hrvatske [e-dokument] / Agencija za obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za obrazovanje odraslih, 2008.
29 Obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj = Educational system in the Republic of Croatia (The) : (2002.) [tisak] = The educational system in the Republic of Croatia / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poslovno obrazovanje. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poslovno obrazovanje, 2002.
30 Obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj = Educational system in the Republic of Croatia (The) : (2003.) [tisak + e-dokument] = The educational system in the Republic of Croatia / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poslovno obrazovanje. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poslovno obrazovanje, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655